Liquidatie van een vennootschap: de impact van het nieuwe WVV

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Geert De Neef analyseert de fiscale implicaties van het WVV op de liquidatie van een vennootschap. Hierbij wordt ook ingegaan op de deficitaire vereffening.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Het WVV (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is in werking getreden op 1 mei 2019, met heel wat ingrijpende wijzigingen tot gevolg. Maar wat zijn de fiscale implicaties van heel wat van die nieuwigheden wat specifiek de liquidatie van een vennootschap betreft? Tijdens deze webinar wordt daarom een praktijkgerichte analyse gemaakt van de fiscale gevolgen van de wijzigingen, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de deficitaire vereffening.

 

DOCENT
 • Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

 

DATUM OPNAME
 • 29/09/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Vennootschapsregels bij ontbinding en vereffening volgens “WVV”

 • wijze van ontbinding van de vennootschap
 • vereffening van de vennootschap
 • de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte (art. 2:80 WVV)
 • de vereffening van de vennootschap door één of meerdere vereffenaars
 • aansprakelijkheden van de vereffenaar

Fiscale regels – Algemeen

 • inkomstenbelastingen in hoofde van de ontbonden vennootschap:
  • voortzetting belastingplicht ingevolge artikel 208 WIB
  • trapsgewijze verdeling ingevolge artikel 209 WIB
  • voortzetting van de belastingplicht
  • verdeling van het maatschappelijk vermogen
 • inkomstenbelastingen in hoofde van de aandeelhouder-vennootschap op de liquidatiebonus
 • inkomstenbelastingen in hoofde van de aandeelhouder-natuurlijk persoon op de liquidatiebonus

Cijfervoorbeelden

 • éénmalige uitkering bij sluiting vereffening
 • meerwaarden – verkoop van materieel vast actiefbestanddeel

Liquidatiereserve – vergelijking met VVPRbis

 • Liquidatiereserve
  • algemene regels
  • gevolgen van de aanleg van de liquidatiereserve
  • rulings
 • VVPR-bis
  • algemene regels
  • rulings

Deficitaire vereffening

 • fiscale gevolgen
 • rulings

Bijkomende aangifte- en neerleggingsverplichting

 • algemene regels
 • Circulaire 2020/C/74 van 29 mei 2020

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

 Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaard punt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur


 

Andere suggesties…