Insolventie van de advocaat

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 30 AUGUSTUS

Tijdens deze webinar geven mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos een praktijkgerichte analyse over de insolventie van een advocaat. Hoe moet deze handelen, welke rechten heeft zij of hij en welke specifieke plichten? Kan zij of hij verder advocaat blijven? Hoe worden de cliënten beschermd in geval van faillissement? Het boek ‘De insolventie van de advocaat’ (oktober 2022) is begrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Beschrijving

De sprekers behandelen de problematiek’ van ‘De insolventie van de advocaat’, waarover zij ook een boek schreven. Dit webinar behandelt de toepassing van de Insolventiewet op de vrije beroeper, in het bijzonder de advocaat. Sinds de invoering van Boek XX WER op 1 mei 2018 kunnen ook advocaten immers failliet worden verklaard of een gerechtelijke reorganisatie aanvragen. Ook op hen zijn de bepalingen van boek XX van toepassing. De wetgever voorzag dat dit in conflict kon komen met hun deontologie als vrije beroepers en de ondernemingsrechtbank moet daarom bij elk faillissement van een advocaat de Orde van advocaten verwittigen en een medecurator aanstellen die specifiek op de deontologische aspecten moet toezien.

Tijdens deze webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven over de insolventie van een advocaat. Hoe moet deze handelen, welke rechten heeft zij of hij en welke specifieke plichten? Kan zij of hij verder advocaat blijven? Hoe worden de cliënten beschermd in geval van faillissement?

Het boek ‘De insolventie van de advocaat’ (Intersentia, oktober 2022), dat begrepen is in de prijs van het webinar, zal aan elke deelnemer in het najaar toegestuurd worden door uitgeverij Intersentia.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 30 augustus 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn / stafhouder aan de balie West-Vlaanderen
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u: uiteenzetting

De verplichting van een advocaat de stafhouder te verwittigen bij financiële problemen

 • wat houdt deze verplichting in de praktijk in?
 • welke maatregelen kan de stafhouder nemen?
 • wat als de advocaat niet akkoord is met de door de stafhouder genomen maatregelen?
 • …

De gevolgen van het nieuw reglement van de OVB (op 17 februari 2021 in werking getreden)

 • artikel 160bis in de OVB-codex
  • de verplichting van de advocaat zijn stafhouder te verwittigen wanneer de structuur waarin hij zijn activiteit uitoefent betrokken is in een insolventieprocedure of wanneer de advocaat zelf zo’n procedure opstart
  • de mogelijkheid voor de stafhouder voorlopige maatregelen te nemen: aard van de maatregelen, de verplichting van de stafhouder om de opgelegde maatregelen te motiveren
  • de bevoegdheid van de gemeenrechtelijke rechtbanken om zich uit te spreken over de bewarende maatregelen, gezien beroep bij de Raad van de Orde of de Tuchtraad niet mogelijk is
 • artikel 160ter in de OVB-codex
  • bijkomende informatieverplichting voor de advocaat nadat de ondernemingsrechtbank het faillissement heeft uitgesproken: wil hij al dan niet zijn activiteit hervatten?
  • de administratieve procedure voorzien in artikel 196 OVB-codex als de advocaat niets onderneemt
 • …

14u – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief de publicatie ‘De insolventie van de advocaat’ (Intersentia – oktober 2022 ten bedrage van € 55).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…