Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 JUNI 2022

Mr. Sabine Vanoverbeke bespreekt de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar worden de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht praktijkgericht besproken, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt, afhankelijk van de stand van zaken op het ogenblik van de webinar, ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 10 juni 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten

 

PROGRAMMA

15u – 16u30 : uiteenzetting

Rechtspraak

Vooreerst wordt ingezoomd op de relevante rechtspraak uit 2021.

Komen alvast aan bod:

 • De berekening van de opzeggingstermijn voor arbeiders in de overgangsregeling, gekaderd in de bredere context van de berekening van de opzeggingstermijn voor werknemers die al in dienst waren vóór 1 januari 2014 (Cassatie 12 april 2021)
 • De opeenvolging van overeenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten dat een impact heeft op de mogelijke gevolgen van het einde van de tewerkstelling (Grondwettelijk 17 juni 2021)
 • De beoordeling van de belangrijke, eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst als vorm van verbreking van de overeenkomst (Cassatie 6 september 2021)
 • Einde aan een discussie over de toepasselijke verjaringstermijn voor beëindigingsvergoedingen (Cassatie 20 december 2021)

De Arbeidsdeal

Vervolgens wordt ook stilgestaan bij het akkoord over de arbeidsdeal, waar de mogelijkheid wordt voorzien om na ontslag via transitietraject tijdens de opzeggingstermijn over te stappen naar nieuwe werkgever. Ook de mogelijkheid voor oudere werknemers om aanspraak te maken op bijkomende inzetbaarheidsbevorderende maatregelen komt aan bod.

16u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

Andere suggesties…