Inbeslagneming en verbeurdverklaring
Ook in de ondernemingssfeer een vaak uitgesproken straf

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 5 OKTOBER 2023

Verbeurdverklaring is een straf die in veel gevallen, ook in de ondernemingssfeer, kan worden uitgesproken: zo is er de mogelijke verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit fiscale misdrijven (voordeelsontneming), bij inbreuken inzake het sociaal strafrecht, bij het innen van huurinkomsten van een niet-vergund gebouw… Tijdens deze webinar analyseert mr. Stijn De Meulenaer op een praktijkgerichte wijze vanuit zijn ervaringen de problematiek van het beslag en de verbeurdverklaring in strafzaken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Beschrijving

Verbeurdverklaring is een straf die in veel gevallen, ook in de ondernemingssfeer, kan worden uitgesproken: zo is er de mogelijke verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit fiscale misdrijven (voordeelsontneming), bij inbreuken inzake het sociaal strafrecht, bij het innen van huurinkomsten van een niet-vergund gebouw…

Maar ook een bonafide derde kan getroffen wordt door verbeurdverklaring van een eigen rechtmatig goed.

Belangrijk is uiteraard het recente arrest van het Hof van Cassatie (7 februari 2023) dat een beklaagde naar aanleiding van de verbeurdverklaring van een informaticasysteem om de teruggave van legale digitale bestanden kan verzoeken die zich in dat informaticasysteem bevinden.

Tijdens deze webinar analyseert mr. Stijn De Meulenaer op een praktijkgerichte wijze vanuit zijn ervaringen de problematiek van het beslag en de verbeurdverklaring in strafzaken.

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 5 oktober 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

 • Een analyse van de procedurele mogelijkheden voor zowel dader als slachtoffer:
  • in de fase van het strafonderzoek (beslag)
  • in de fase voor de bodemrechter
   • verbeurdverklaring
   • strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO)
 • De mogelijkheden voor derden om te interveniëren:
   • de vereiste dat de derde aanspraken kan laten gelden op het verbeurdverklaarde goed zonder burgerlijke partij of veroordeelde te zijn
   • de bijkomende vereiste zakelijke rechten te hebben op het te verbeurd verklaren goed
   • de vereiste te ‘goeder trouw’ te zijn: wat is de draagwijdte van dat begrip?
 • Hoe moet de derde tussenkomen in een strafprocedure waarbij goederen betrokken zijn waarop de derde zakelijke rechten heeft?

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Andere suggesties…