Inbeslagneming en verbeurdverklaring
in strafzaken – Een analyse na het
Cassatie-arrest van 7 februari 2023

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 11 MEI 2023

Op 7 februari 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat een beklaagde naar aanleiding van de verbeurdverklaring van een informaticasysteem om de teruggave van legale digitale bestanden kan verzoeken die zich in dat informaticasysteem bevinden. Naar aanleiding van voornoemd arrest analyseert mr. Stijn De Meulenaer de problematiek van het beslag en de verbeurdverklaring in strafzaken. Uiteraard wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de situatie waarin de bonafide derde getroffen wordt door verbeurdverklaring van een eigen rechtmatig goed.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Beschrijving

Op 7 februari 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat een beklaagde naar aanleiding van de verbeurdverklaring van een informaticasysteem om de teruggave van legale digitale bestanden kan verzoeken die zich in dat informaticasysteem bevinden.

Verbeurdverklaring is een straf die in veel gevallen, ook in de ondernemingssfeer, kan worden uitgesproken: zo is er de mogelijke verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit fiscale misdrijven (voordeelsontneming), bij inbreuken inzake het sociaal strafrecht, bij het innen van huurinkomsten van een niet-vergund gebouw…

Naar aanleiding van voornoemd arrest analyseert mr. Stijn De Meulenaer de problematiek van het beslag en de verbeurdverklaring in strafzaken.

Uiteraard wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de situatie waarin de bonafide derde getroffen wordt door verbeurdverklaring van een eigen rechtmatig goed.

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 11 mei 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

 • Een analyse van de procedurele mogelijkheden voor zowel dader als slachtoffer:
  • in de fase van het strafonderzoek (beslag)
  • in de fase voor de bodemrechter
   • verbeurdverklaring
   • strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO)
 • De mogelijkheden voor derden om te interveni√ęren:
   • de vereiste dat de derde aanspraken kan laten gelden op het verbeurdverklaarde goed zonder burgerlijke partij of veroordeelde te zijn
   • de bijkomende vereiste zakelijke rechten te hebben op het te verbeurd verklaren goed
   • de vereiste te ‚Äėgoeder trouw‚Äô te zijn: wat is de draagwijdte van dat begrip?
 • Hoe moet de derde tussenkomen in een strafprocedure waarbij goederen betrokken zijn waarop de derde zakelijke rechten heeft?
 • ‚Ķ

16u45 – 17u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financi√ęle en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

‚ā¨150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, m√©t vormingsattest.¬†

Andere suggesties…