Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Beschrijving

Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht in werking getreden.

Het bewijsrecht werd opgenomen in een apart boek (Boek 8) van het nieuw Burgerlijk Wetboek en is dus geen onderdeel meer van het verbintenissenrecht. Naast een modernisering van het bestaande bewijsrecht en een codificatie van de rechtsleer en de rechtspraak, zijn er ook een aantal interessante nieuwigheden die het bewijsrecht voorgoed veranderen.

Belangrijke nieuwigheden zijn de loyale medewerkingsplicht aan de bewijslevering en de omkering van de bewijslast (art. 8.4. nieuw BW).

Door de vele vragen die de invoering van deze wetgeving oproepen voorzien wij nu deze webinar waarbij tal van verschillende praktijkvragen zullen behandeld worden. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 27 januari 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen / praktijkassistent UAntwerpen

 

PROGRAMMA

Volgende vragen komen alvast aan bod:

 • Welke issues zijn er op het vlak van de toepassing van het bewijsrecht in de tijd: hoe in de praktijk omgaan met de moeilijkheden tengevolge de overgangsregeling ?
 • Is er de voorbije periode echt iets gewijzigd in de wijze waarop een rechter nu omgaat met de problematiek van bewijswaardering en bewijsgeschiktheid?
 • De omkering van de bewijslast: de voorziene voorwaarden en de motiveringsplicht van de rechter. Wat met de visie van sommigen dat dit zou kunnen leiden tot enige rechterlijke willekeur?
 • Welke raakvlakken zijn er tussen het bewijsrecht en het recht van toepassing op de grond van de zaak?
 • Volgens art. 8.4, derde lid B.W zijn alle partijen gehouden om mee te werken aan de bewijsvoering: wat houdt dit juist in en wat zijn de sancties?
 • Wat is de impact van het nieuwe bewijsrecht op het materieel recht en vice versa?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…