Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 17 OKTOBER 2024

Herstructureringen, collectief ontslag en sluiting van ondernemingen zijn helaas dagelijks nieuws geworden. Tijdens deze webinar krijgt u daarom van mr. Hanne Cattoir een praktijkgerichte analyse van de in deze situaties toe te passen procedures, op basis van haar jarenlange praktijkervaring.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Herstructureringen, collectief ontslag en sluiting van ondernemingen zijn helaas dagelijks nieuws geworden.

Tijdens deze webinar krijgt u van mr. Hanne Cattoir een praktijkgerichte analyse van de in deze situaties toe te passen procedures, op basis van haar jarenlange praktijkervaring.

De uiteenzetting wordt uiteraard gevoed met de meest recente rechtspraak, inclusief deze van het Hof van Justitie, én ook eigen ervaringen uit recente herstructureringsdossiers komen aan bod.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 17 oktober 2024
 • 12u30 – 14u30 

 

DOCENT
 • Mr. Hanne Cattoir, advocaat Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Het begrip collectief ontslag

 • wat is nu juist een ‘collectief ontslag’, gezien het begrip niet overal identiek omschreven wordt (cao nr. 10 versus cao nr. 24 versus KB 9 maart 2006)?
 • hoe wordt het aantal ontslagen berekend, welke werknemers tellen wel of niet mee?
 • waarom kiest men soms voor alternatieve maatregelen (spreiding van de ontslagen in de tijd bijv.), maar wat zijn anderzijds de redenen om toch voor collectief ontslag te kiezen?

Het begrip sluiting

 • wat wordt juist begrepen onder het begrip ‘sluiting’?

De na te leven procedure: informatie & consultatie

 • cao nr. 9, cao nr.24 en de Sluitingswet als bronnen
 • overzicht van de procedure
  • aankondiging van de intentie aan de ondernemingsraad
  • brief met intentie aan de regionale tewerkstellingsdienst en andere na te leven formaliteiten
  • consultatie over de intentie
  • afsluiten van de consultatie, in onderling akkoord of eenzijdig
  • de beslissing (raad van bestuur)
  • mededeling aan de ondernemingsraad
  • brief met de beslissing aan de regionale tewerkstellingsdienst en andere na te leven formaliteiten
  • brief aan diverse ministeries (bij sluiting)
  • sperperiode
  • oprichting van de tewerkstellingscel
  • aanvraag van de erkenning om economische & technische redenen
  • aanvraag van SWT aan verlaagde leeftijd

Activerend beleid in het kader van herstructureringen: tewerkstellingscellen & outplacement

 • de context
 • tewerkstellingscellen:
  • het concept
  • de taken
  • wanneer oprichten?
  • alternatieven
  • inschrijving en gevolgen
 • outplacement

SWT aan verlaagde leeftijd

 • op wie zijn de regels van toepassing?
 • grenzen
 • de procedure

Inhoud van (recente) sociale plannen en tendensen in dit verband

 • is er een verplichting om een sociaal plan te sluiten?
 • enkele veel voorkomende extra-legale voordelen
 • sociale plannen: analyse en inhoud
 • kost van sociale plannen en verklaring van die kost

 

DOELGROEP
 • bedrijfsjuristen, magistraten en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…