Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

165,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2024

Tijdens deze webinar door dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert worden recente wijzigingen op het vlak van handelspraktijken en consumentenbescherming op een praktijkgerichte wijze toegelicht. De laatste maanden zijn er immers heel wat relevante ontwikkelingen, die een belangrijke impact hebben voor de praktijk.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – FSMA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar door dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert worden recente wijzigingen op het vlak van handelspraktijken en consumentenbescherming op een praktijkgerichte wijze toegelicht. De laatste maanden zijn er immers heel wat relevante ontwikkelingen, die een belangrijke impact hebben voor de praktijk.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 30 augustus 2024
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine
 • Mr. Arne Baert, advocaat Racine

 

PROGRAMMA

15u – 16u45 : uiteenzetting

 • Distributie, franchise of verkoopsconcessies:

de wijzigingen aan de precontractuele informatie tengevolge de wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (Staatsblad van 21 maart 2024)

 • Vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten:

vanaf 4 maart 2024 wijzigen de definities van kleinhandelsbedrijf en handelsgeheel en worden er nieuwe categorieën van kleinhandelsactiviteiten toegevoegd.

 • Oneerlijke concurrentie en ongeoorloofd prijsbeleid:

een analyse van de zaak ‘Le Creuset’ na de veroordeling door de Belgische Mededingingsautoriteit voor mededingingsbeperkende praktijken.

 • Digitaledienstenverordening:

de inwerkingtreding op 17 februari 2024 van die Verordening, die specifiek geldt voor onlinediensten, zoals socialemediaplatformen, zoekmachines en platformen waarop mensen producten kunnen verkopen.

 •  Vlaamse Publiciteitsverordening:

de inwerkingtreding op 1 januari 2024 van nieuwe regels inzake het plaatsen of aanbrengen van publiciteitsinrichtingen waarvan de boodschap duidelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg en waarvoor een omgevingsvergunning of meldingsakte vereist is.

 • Influencers anno 2024:

de kwalificatie als onderneming, de meldingsplicht, de fiscaliteit, reclame,…

 • Bescherming van de online reputatie:

actiemogelijkheden tegen (onterechte) negatieve recensies, uitlatingen van influencers,… een analyse na de zaak ‘Acid’.

 • Misleidende handelspraktijken:

de impact van de Richtlijn (EU) 2024/825 van 28 februari 2024 tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en door middel van bescherming tegen oneerlijke praktijken.

 • Ongewenste communicatie:

analyse van de wet van 8 februari 2024 (Staatsblad van 19 februari 2024) waardoor elke operator verplicht wordt om zijn abonnee te informeren over de mogelijkheid om op elk ogenblik mee te delen dat hij zich verzet tegen het gebruik van het telefoonnummer of de telefoonnummers die hem zijn toegekend voor redenen van telefonische direct marketing.

 • Digitaal consumentenplatform:

toelichting bij de wet van 31 januari 2024 (Staatsblad van 16 februari 2024) waardoor de positie van de consument verstrekt wordt door de consument te begeleiden in diens zoektocht naar informatie over consumentenbescherming en waarbij een interactief platform voorzien wordt dat de consument toelaat om vragen te stellen over consumentenbescherming.

 • Cash-betalingen:

de gevolgen van de wet van 9 februari 2024 houdende diverse bepalingen inzake economie (Staatsblad van 21 maart 2024), die voorziet dat cash-betalingen moeten aanvaard worden bij gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming.

16u45 – 17u : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 


DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief slides en relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • BIV: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…