Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

195,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 NOVEMBER 2022

Tijdens dit webinar bespreekt mr. Luc Linders een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur. Het RABG Themanummer Handelshuur 2022/1 is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)

Beschrijving

Tijdens dit webinar wordt een selectie gebracht van een aantal relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur.

Mr. Luc Linders heeft zelf actief bijgedragen aan het RABG Themanummer Handelshuur 2022/1 (Uitgave Intersentia), inbegrepen in de deelnameprijs.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 18 november 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Luc Linders, advocaat-vennoot Monard Law

 

PROGRAMMA

15u – 16u30 : uiteenzetting

Volgende rechtspraak komt aan bod:

 • Toepassingsgebied en kwalificatie van de overeenkomst
  • overeenkomst van bezetting ter bede in plaats van een handelshuurovereenkomst
  • toepassing van de handelshuurwet wat een B&B betreft
 • Bestemming
  • het gevolg van het afsluiten van een handelshuurovereenkomst voor een detailhandel, terwijl de verhuurder perfect weet dat er in het pand enkel een ambacht mag worden uitgeoefend
  • verval van de handelshuurovereenkomst als de uitbatingsovereenkomst met de huurder wordt beëindigd en deze specifieke uitbatingsovereenkomst voor de verhuurder een determinerende reden was om de handelshuur af te sluiten
  • de wijziging van de bestemming door de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder
  • wijziging van bestemming (bank- en verzekeringskantoor wordt enkel verzekeringskantoor) maakt de nakoming van de verbintenissen voor de huurder moeilijker of duurder, maar niet volkomen onmogelijk
  • de verplichting van de verhuurder om het goed te leveren in een staat die exploitatie mogelijk maakt, maar onmogelijkheid om een vergunning te bekomen: is de handelshuurovereenkomst nietig?
 • Duur van de handelshuur – Einde – Vroegtijdige beëindiging
  • beëindiging door de verhuurder bij elke driejarige periode: voorwaarden voor de toepassing van deze mogelijkheid
  • kennisgeving van de opzegging door de huurder en tijdstip van het bereiken van de verhuurder
  • is een beding dat voorziet in het verlies van een contractueel bedongen voordeel bij gebruik van de huurder van een voortijdige beëindiging bij het einde van elke driejarige periode geldig?
  • is de huurder een bezettingsvergoeding verschuldigd als de onderhuurder het pand niet tijdig verlaat?
  • wat als partijen een nieuwe handelshuurovereenkomst afsluiten en deze beginnen uit te voeren zonder dat ze de beëindiging van de lopende overeenkomst op de wettelijk voorgeschreven wijze hebben laten vaststellen?
 • Herziening van de huurprijs en nieuwe omstandigheden
  • is een stijging van de huurprijzen met meer dan 15% in de omgeving van het gehuurde goed een nieuwe omstandigheid in de zin van artikel 6, eerste lid handelshuurwet?
 • Overdracht van huur en onderhuur
  • de problematiek van de overdracht of de onderverhuring en de bewoning door de verhuurder of zijn familie van een gedeelte van het pand
  • maakt de afwezigheid van een plaatsbeschrijving de verbreking van de handelshuurovereenkomst onmogelijk indien de huurder handelingen stelt in strijd met de bestemming van het gehuurde goed?

16u30 – 17u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€195 (excl. 21% btw), inclusief het ‘RABG Themanummer Handelshuur 2022/1’ (Uitgave Intersentia ter waarde van €75).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €195, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • BIV: 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…