Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 MAART 2022

Wanneer is een gedrag op de werkvloer grensoverschrijdend? Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders geven een praktijkgerichte analyse waarbij ook situaties die zich buiten het kader werkgever/werknemer bevinden (zelfstandige medewerkers, klanten, leveranciers…) aan bod komen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De Welzijnswet definieert als ongewenst seksueel gedrag op het werk: ‘Elke vorm van ongewenst verbaal, non verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd’.

Bijzonder is dat een zaakvoerder in april 2020 zelfs door de arbeidsrechtbank Hasselt schuldig werd geacht aan grensoverschrijdend gedrag voor het verklaren van zijn liefde aan een werkneemster. Dit leidt uiteraard tot de vraag wanneer een bepaald gedrag – louter woorden in dit geval, geen daden – grensoverschrijdend is?

Tijdens deze webinar wordt deze problematiek daarom praktijkgericht benaderd en ook situaties die zich buiten het kader werkgever/werknemer bevinden (zelfstandige medewerkers, klanten, leveranciers…) komen aan bod.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 10 maart 2022
 • 12u30 – 14u

 

DOCENTEN
 • Mr. Chris Persyn, Advocaat Cautius / Gastprofessor VUB
 • Mevr. Annick Alders, Juridisch adviseur Cautius / Ere-advocaat

 

PROGRAMMA

12u30 – 13u30 : uiteenzetting

 • De Welzijnswet en het strafrecht: definiëring en afbakening
 • Procedures te volgen binnen een onderneming? Wat indien geen interne dienst of vertrouwenspersoon?
 • Wat bij zelfstandige medewerkers/medewerksters?
 • Wat kan je ondernemingen tegen handtastelijke klanten/leveranciers?
 • Inbreuken: gevolgen en aansprakelijkheid op het vlak van psychosociaal welzijn
 • Ervaringen hoe de laatste rechtspraak evolueert
 • Aanpak van risico’s en vermijden van aansprakelijkheid: concrete tips en best practices
 • …

13u30 – 14u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…