Detachering en grensoverschrijdende tewerkstelling

120,00 excl. btw

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes bespreken tijdens deze opleiding gedurende één uur 4 actuele topics met een impact inzake grensoverschrijdende tewerkstelling.

1 uur/punt

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar on demand:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus¬†
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze opleiding worden gedurende één uur 4 meer dan actuele topics met een impact inzake grensoverschrijdende tewerkstelling besproken.

Naast de wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers van 12 juni 2020 (inwerkingtreding op 30 juli 2020), komen nog drie andere actuele topics aan bod.

Vooreerst is er het¬†einde van de overgangsperiode van 10 jaar¬†bij de inwerkingtreding van de¬†Verordening betreffende de co√∂rdinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze loopt ten aanzien van de EU-lidstaten af op 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 is dus de ‚Äėnieuwe‚Äô Verordening (EG) 883/2004 nu ook van toepassing op zij die volgens de overgangsmaatregel nog verder onder de ‚Äėoude‚Äô Verordening (EEG) 1408/71 vielen.

Dit kan een belangrijke impact hebben op de toepasselijk sociale zekerheid bij een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere lidstaten.

Vervolgens komen de meest recente ontwikkelingen in verband met de ‚Äėsingle permit‚Äô¬†aan bod, evenals een aantal belangrijke zaken van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

DOCENTEN
 • Dhr. Bruno De Pauw¬†(adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ)
 • Mr. Sophie Maes¬†(advocaat-vennoot Claeys & Engels)

 

DATUM OPNAME
 • 12/05/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van dhr. Bruno de Pauw en mr. Sophie Maes (1 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,…)¬†
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

1. Wet houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers van 12 juni 2020 (inwerkingtreding op 30 juli 2020)

 • Wijziging Detacheringswet van 5 maart 2002
 • Wijziging Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers
 • Wijziging Sociaal Strafwetboek

 2. Einde van de overgangsperiode van 10 jaar bij de inwerkingtreding van verordening 883/2004: opletten geblazen vanaf 1 mei 2020

 • Het einde van de overgangsmaatregel ten aanzien van de EU-lidstaten op 30 april 2020.
 • Derdelanders: einde overgangsmaatregel op 31 december 2020
 • Voor enkele landen waar de Verordening 883/2004 pas later in werking is getreden, blijft deze nog even gelden: Zwitserland (tot en met 30 maart 2022), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (tot en met 31 mei 2022).
 • De gevolgen van het feit dat, door het aflopen van de overgangsmaatregel, sommige werknemers of zelfstandigen vanaf 1 mei 2020 onder de sociale zekerheid van een andere Europese lidstaat zullen vallen

¬†3.¬†Recente ontwikkelingen in verband met de ‚Äėsingle permit‚Äô

 • Recente procedurele wijzigingen

4. Hof van Justitie van de Europese Unie: toelichting bij een aantal belangrijke zaken

 • AFMB C-610/18 , conclusies Advocaat-generaal Pikam√§e 26 november 2019 en arrest van 16 juli 2020¬†
 • Team Power Europe C-784/19
 • Format II C-879/19
 • ‚Ķ

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financi√ęle en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

PRIJS

‚ā¨120 excl. btw, inclusief cursus.

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨ 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is¬†DV.O222464¬†(Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 juridisch punt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.