De VZW als instrument anno 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 3 FEBRUARI 2022

Tijdens deze webinar brengen mevr. Julie Lenaerts en mevr. Eveline Smet een aantal items onder de aandacht die in de praktijk extra aandacht behoeven en waaruit de eigenheid van het statuut van de VZW blijkt.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Beschrijving

Sedert 2018 valt een VZW nu ook onder het begrip ‘Onderneming’ en ook de vroegere faillissementswet en de WCO-wet hebben in datzelfde jaar hun onderdak gevonden in het Wetboek Economisch Recht waardoor de relevante bepalingen eveneens op VZW’s van toepassing zijn.

Eind 2019 werd vervolgens het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht van kracht, dat ook een aantal vernieuwingen inzake VZW’s inhield. Zo is het VZW’s voortaan toegestaan om ook commerciële activiteiten te verrichten, terwijl vroeger in statuten meestal een beperkte toelaatbaarheid van commerciële activiteiten werd voorzien.

Ook inzake bestuurdersaansprakelijkheid, die nu hoofdelijk werd gemaakt, en de werking van het intern reglement werden wijzigingen aangebracht.

Tijdens deze webinar krijgt u evenwel geen opsomming van de regels die van toepassing zijn op VZW’s, maar brengen de spreeksters een aantal items die in de praktijk doorgaans extra aandacht behoeven en waaruit de eigenheid van het statuut van de VZW blijkt.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 3 februari 2022
 • 12u30 – 14u

 

DOCENTEN
 • Mevr. Julie Lenaerts, legal manager aternio
 • Mevr. Eveline Smet, legal manager aternio

 

PROGRAMMA

12u30 – 13u30: uiteenzetting

Volgende items worden behandeld (voorlopige opsomming):

 • Gevolgen van de nieuwe definitie ‘VZW’
  • financiële en fiscale implicaties
  • geldstromen
  • schenk- en erfbelasting
 • Organisatie van bestuur in de VZW:
  • vergelijking met vennootschappen
  • aansprakelijkheidsregeling
 • Aandachtspunten inzake de toepassing van “vennootschapsrechtelijke” procedures op de VZW
  • fusie
  • ontbinding en vereffening
 • Administratieve gevolgen van de VZW als onderneming
  • bewijsregeling
  • faillissement
  • inschrijvingsverplichting
 • (Gebrek aan) transparantie van de VZW
  • boekhoudkundige verplichtingen
  • verplichte vermeldingen

Rond 13u30: vraagstelling

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • ITAA (categorie A): 1,5 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…