De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2022

Tijdens deze webinar belicht prof. Jos Ruysseveldt de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar worden de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht toegelicht.

Ideale voorbereiding voor deze webinar, indien nog niet uw bezit: de nieuwe editie ‘Praktijkgids Successieplanning’, ed. 2021-2022, (1.050 p.), verkrijgbaar via www.praktijkgids-successieplanning.be 

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 10 februari 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

PROGRAMMA

Aan de hand van volgende items worden de voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel toegelicht, met telkens ook de link naar successieplanning:

 1. Wat is vanuit diverse invalshoeken de afweging om vastgoed in een nv, stichting of maatschap onder te brengen? Is dit af te raden of nu juist het ogenblik, zeker nu het vastgoed meer dan ooit in het vizier komt van de overheid?
 2. De mogelijkheid vanaf 1 mei 2019 in de nv en private stichting een eenhoofdig bestuur te hanteren, dat in het kader van familiale planning interessante perspectieven biedt.
 3. Op welke wijze kan ik vastgoed overbrengen naar een vennootschap? Wat zijn telkens de fiscale gevolgen hiervan?
 4. Kan ik mijn vastgoed certificeren via een private stichting? Wat zijn de fiscale consequenties bij zulke operatie?
 5. Wat te denken van een legaat aan een private stichting?
 6. Op welke wijze kan ik vastgoed fiscaalvriendelijk overbrengen naar een maatschap?
  Wat zijn de fiscale gevolgen hiervan?
 7. Wat zijn de fiscale gevolgen indien ik vastgoed uit een nv, stichting of maatschap onttrek?

 Rond 16u45: vraagstelling

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…