De verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid

120,00 excl. btw

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven geeft tijdens deze opleiding een uitgebreide uiteenzetting over het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert.

2 uren/punten

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze opleiding zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven het wettelijk, deontologisch en contractueel kader waarbinnen de architect fungeert uitgebreid uiteenzetten. Gestart wordt met de ratio legis van de wet van 20 februari 1939 en de vijf grote pijlers van die wet.

Er wordt vooreerst stilgestaan bij de bescherming van de titel, de bescherming van het beroep en de verzekeringsplicht.

Vervolgens wordt een analyse gegeven van het monopolie en de verplichte bouwbijstand van de architect, de onverenigbaarheid met het beroep van aannemer en de deontologisch vereiste onafhankelijkheid. Tenslotte komen ook Design & Build overeenkomsten, bouwteamovereenkomsten, het werken met BIM-modellen en een aantal alternatieve modellen aan bod.

 

DOCENT

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 11/05/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van prof. dr. Kristof Uytterhoeven (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,…) 
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

1. Ratio legis van de wet van 20 februari 1939 en de vijf grote pijlers

 • Ratio legis
 • De vijf grote pijlers
 • De bescherming van de titel
 • Bescherming van het beroep van architect
 • Verzekeringsplicht

2. Het monopolie en de verplichte bouwbijstand van de architect

 • Toepassingsgebied van het monopolie
 • Wettelijke beperkingen
 • Evolutie van het monopolie – huidige minimale omvang van de opdracht van de architect
 • Miskenning van de verplichting: burgerrechtelijk en strafrechtelijke gevolgen in hoofde van bouwheer, architect en aannemer

3. Onverenigbaarheid met het beroep van aannemer

 • Principes
 • Gevolgen voor de architecten- en de aannemingsovereenkomst

4. Deontologisch vereiste onafhankelijkheid

 • Principes
 • Vergelijking onverenigbaarheid met beroep aannemer en onafhankelijkheid

5. Uitdagingen in de 21ste eeuw en alternatieve modellen?

 • Design & build overeenkomsten
 • Bouwteam en BIM
 • Alternatieve modellen?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en boekhouders/fiscalisten
 • verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

 

PRIJS

€120 (excl. btw), inclusief cursus.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Vlaamse Raad Orde van Architecten: 2 uren

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.