De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen
De wet van 20 november 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 26 JANUARI 2023

Op 30 november 2022 verscheen de Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen in het Staatsblad. In deze wet zit een uitgebreide waaier aan fiscale maatregelen vervat met voornamelijk een impact op de fiscale procedure. Tijdens deze uiteenzetting geven mr. Henk Verstraete en mr. Esther Everaert u een praktijkgericht overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Op 30 november 2022 verscheen de Wet van 20 november 2022 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen in het Staatsblad.

In de wet zit een uitgebreide waaier aan fiscale maatregelen vervat met voornamelijk een impact op de fiscale procedure. Eén van de belangrijkste maatregelen is de aanpassing aan de bestaande onderzoeks- en aanslagtermijnen in de inkomstenbelastingen, zogenaamd met als achterliggende bedoeling om deze beter te laten aansluiten bij internationale standaarden. Daarnaast beoogt de wetgever met deze maatregelen ook de fiscale procedure te vereenvoudigen en de afdwingbaarheid ervan te vergroten.

Tijdens deze uiteenzetting krijgt u een praktijkgericht overzicht van deze ingrijpende wijzigingen.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 26 januari 2023
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe / prof. Fiscale Hogeschool / gastdocent KU Leuven
 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe / praktijkassistent KU Leuven

 

PROGRAMMA

 

12u30 – 14u : uiteenzetting

Dwangsom bij belemmering fiscaal onderzoek

De mogelijkheid voor de fiscale administratie om de rechter te vragen de belastingplichtige te veroordelen tot betaling van een dwangsom wanneer deze de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van de fiscus belemmert.

Uitbreiding van de aanslagtermijnen

 • behoud van de driejarige aanslagtermijn, maar indien een belastingplichtige zijn aangifte laattijdig of zelfs niet heeft ingediend, wordt een nieuwe, verlengde aanslagtermijn van vier jaar voorzien.
 • invoering van een zesjarige termijn wanneer de aangifte bepaalde internationale elementen omvat (bv. meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies, transfer pricing documentatie, betalingen aan belastingparadijzen, FBB, etc.)
 • invoering van een tienjarige termijn voor complexe aangiften, wat het geval is bij het gebruik van juridische constructies, hybridemismatches en controlled foreign companies (CFC)
 • verlenging van de bijzondere aanslagtermijn bij fiscale fraude van zeven naar tien jaar

Corresponderende aanpassing van de onderzoeks- en bewaartermijn

Versoepeling van de vereisten inzake kennisgevingen in geval van fraudeonderzoeken in de inkomstenbelastingen

Verlenging van de bezwaartermijn voor de belastingplichtige: van zes maanden tot één jaar

Inwerkingtreding

14u – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie;

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Andere suggesties…