De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen anno 2020. Biedt het nieuwe WVV opportuniteiten? Hoe kijkt de fiscus hier tegenaan? Een analyse van dhr. Carl Boudewyn en dhr. Dimitri Lemaire.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De invoering van het nieuwe WVV heeft ook een aantal implicaties inzake de overheveling van vennootschapsvermogen naar aandeelhouders en/of bedrijfsleiders. Zeker de afschaffing van het kapitaalbegrip (in de BV/CV) – met een nieuwe procedure inzake uitkering van het vermogen – heeft ook een aantal fiscale gevolgen. Maar ook de laatste rechtspraak inzake bvb. vruchtgebruikconstructies, waarbij een belastingvrije overheveling van vennootschapsvermogen op termijn gerealiseerd wordt, vraagt een goede kennis om latere discussies en onaangename verrassingen te vermijden.

Tijdens deze webinar on demand wordt daarom een praktijkgerichte update gegeven van deze verschillende recente ontwikkelingen.

 

DOCENTEN
 • Dhr. Carl Boudewyn, senior manager Moore Tax & Legal Services
 • Dhr. Dimitri Lemaire, senior manager Moore Tax & Legal Services

 

DATUM OPNAME
 • 13/10/2020

 

PROGRAMMA

De impact van het nieuwe WVV wat bestuurdersmandaten betreft

Fiscale optimalisatie van het verloningspakket, met de laatste visie van de fiscus en de rechtspraak

 • Bezoldiging: belastingdruk en minimumbezoldiging
 • Voordelen in natura
  • Concept
  • PrivĂ©-vastgoed in de vennootschap
  • Andere voordelen in natura: fiets, wagen
 • Onkostenvergoeding
  • Concept
  • Binnenlandse dienstverplaatsingen
  • Thuiswerk
  • Secundaire autokosten
  • Restaurant & representatie en liberaliteiten
 • Auteursrechten
  • Fiscaal stelsel
  • Sociaal stelsel
  • Formaliteiten
 • Verhuur onroerend goed: het fiscaal regime
 • Interest op lening aan vennootschap
 • Pensioenopbouw
 • Uitkering van eigen vermogen
  • Dividenduitkering
   • In BV/CV en in NV
   • Fiscaal regime
   • VVPR-bis
   • Liquidatiereserve
   • Vergelijking VVPR-bis en liquidatiereserve
  • Kapitaalvermindering
   • In BV/CV en in NV
   • Fiscaal kapitaalbegrip, gestort kapitaal
   • Inbreng van aandelen
   • Formele kapitaalverhoging
   • Formele kapitaalvermindering
   • Externe kapitaalvermindering (algemeen, interne liquidaties, pro rata
   • Financiering met schuld
  • Inkoop eigen aandelen
   • Algemeen
   • In BV en in NV
  • Onttrekking onroerend goed
   • Algemeen
   • Inkomstenbelastingen en registratierechten
   • Liquidatiereserve met latente meerwaarden?
  • Vastgoedfinanciering met hulp van de vennootschap
   • Vastgoed in of uit de vennootschap?
   • De kwalificatie als familiale onderneming
  • Vruchtgebruikconstructie
   • Basisprincipe, rechten en plichten, bijzondere aandachtspunten
   • De waarderingspolemiek
  • Vastgoedfinanciering via IPT

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiĂ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • BIV: aanvraag ingediend

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT?

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.


Andere suggesties…