De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen – Een analyse na de wet van 19 juni 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 25 OKTOBER 2022

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Pieter Callens de impact van deze nieuwe wet op de overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen en geeft hij tevens ook praktijkgerichte tips en voorbeelden van typeclausules voor de overdracht en licentie van auteursrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd, want die dag verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 juni 2022 tot omzetting van de Richtlijn 2019/790 van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eenheidsmarkt (de zogenaamde DSM-Richtlijn).

Veel arbeidsovereenkomsten voorzien op vandaag in een overdracht van alle auteursrechten van de werknemer naar de werkgever. De nieuwe wettelijke regeling bevat een aantal belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben op dergelijke overdrachten, in het bijzonder op het vlak van de vergoeding waarop de werknemer recht zal hebben en een eventuele terugname bij gebrek aan exploitatie binnen een bepaalde duur.

Ook voor andere overeenkomsten tot overdracht of licentie, zoals de exploitatie van auteursrechten op software of op klassieke werken zoals boeken en audiovisuele content zullen de nieuwe regels relevant zijn.

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Pieter Callens de impact van deze nieuwe wet en geeft hij tevens ook praktijkgerichte tips en voorbeelden van typeclausules voor de overdracht en licentie van auteursrechten.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 25 oktober 2022
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Pieter Callens, advocaat-vennoot Eubelius

 

PROGRAMMA

15u – 16u30 : uiteenzetting

Algemeen

 • Wat zijn de voorwaarden voor bescherming onder het auteursrecht? Wat is originaliteit en concrete vorm?
 • Voorbeelden van auteursrechtelijk beschermde creaties
  • Klassieke creaties (tekst, beeld,…)
  • Ontwerp (architectuur, technische tekeningen,…)
  • IT (software, databankstructuren, …)
  • Andere

Contracten over auteursrechten

 • Onderscheid overdracht en licentie
 • Overdracht van werk vs. auteursrecht op werk
 • Klassieke wettelijke voorwaarden:
  • exploitatievormen
  • vergoeding
  • duur
 • Nieuwe bijkomende voorwaarden sinds wet van 19 juni 2022:
  • onbekende exploitatievormen
  • passende vergoeding
  • herroepingsrecht

Auteursrechten in arbeidsovereenkomsten

 • Toepassing van nieuwe regels op de overdrachten van auteursrechten door werknemers
 • Mogelijkheid tot collectieve overeenkomsten
 • Vorderingen tot bijkomende vergoedingen

Licentie en overdracht in andere overeenkomsten

 • 0vereenkomsten tot exploitatie van specifieke werken (boek, presentatie, film, etc.)
 • IT licentieovereenkomsten

16u30 – 17u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…