De nieuwe Indicatieve Tabel 2020

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Nils Broeckx geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden en neemt eveneens enkele thema’s die relevant zijn bij de bepaling en beoordeling van de schade nader onder de loep. 

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De Indicatieve Tabel is een lijst met forfaitaire schadevergoedingen, als leidraad te gebruiken voor de raming van schade die niet op een andere manier kan geschat worden. Het gaat om schade waarvoor er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden, bijvoorbeeld de vergoeding van arbeidsongeschiktheid en loonverlies welke geleden wordt naar aanleiding van het ongeval of morele, esthetische of huishoudelijke schade.

Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd in functie van de evolutie van sociaal-economische omstandigheden, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De in 2016 door de magistratenorganisaties het ‘Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters’ en de ‘Nederlandstalige Vereniging van Magistraten’ gepubliceerde Indicatieve Tabel, werd in 2020 samen met de ‘Union Professionnelle de la Magistrature’ door de werkgroep van magistraten herzien.

Een goede kennis van de cijfers en kunnen interpreteren van de tabel zijn dan ook een absolute must voor wie met begroting van schade te maken krijgt.

 

DOCENT
 • Prof. dr. Nils Broeckx, Legal consultant Ask Q / Deeltijds docent Universiteit Antwerpen / Gastprofessor ALLIC en AHLEC

 

DATUM OPNAME
 • 17/09/2021

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Tijdens deze webinar wordt door de spreker een overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwigheden en worden eveneens enkele thema’s die relevant zijn bij de bepaling en beoordeling van de schade nader onder de loep genomen. 

 • Het begrip schade, met aandacht voor het Cassatie-arrest van 5 maart 2021
 • Algemene indruk van de Indicatieve Tabel 2020
 • Conceptuele nieuwigheden
 • schade aan personen
  • principe van de 3 levenssferen
  • tijdelijke schade
  • blijvende schade
  • overlijden
 • schade aan voorwerpen en kosten
  • voertuigschade
  • verplaatsingskosten, administratiekosten en kledijschade
 • interest en provisie
 • Nieuwe bedragen
  • beperkte bedragswijzigingen
  • indexering
  • toepassing in de tijd
 • Focus op Persoonlijke Ongeschiktheid, met aandacht voor specifieke morele schade
 • Focus op Huishoudelijke Ongeschiktheid
 • Focus op Economische Ongeschiktheid
 • Vergoedingswijzen voor toekomstige schade
  • vergoedingswijzen
  • voorkeur voor rente
  • Cassatietoezicht inzake motivering

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten


 

Andere suggesties…