De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 25 MAART 2022

Mr. Michael Thielens zorgt voor een opfrissing van het leerstuk “nietigheid” en gaat in op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in het Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

De nietigheid is een privaatrechtelijke sanctie die wordt toegepast op overeenkomsten of clausules wanneer niet voldaan is aan de geldigheidsvereisten, bijvoorbeeld wanneer het voorwerp van de overeenkomst/clausule ertoe strekt een toestand te doen ontstaan of in stand te houden die in strijd is met de openbare orde of het dwingend recht.

De nietigheidssanctie heeft tot gevolg dat de overeenkomst/clausule geacht wordt nooit te hebben bestaan zodat zij geen gevolgen kan hebben voor het verleden en de toekomst.

In deze webinar zal aan de hand van recente rechtspraak het leerstuk “nietigheid” worden opgefrist en worden ingegaan op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in het Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 25 maart 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Michael Thielens, advocaat KPMG Law / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u : uiteenzetting

Wordt o.a. behandeld:

 • Opfrissing leerstuk “nietigheid” en enkele knelpunten
  • Algemene inleiding
   • Bronnen van gerechtelijke (?) (ver)nietig(baar)heid
   • Relatieve Ăł absolute nietigheid – een vervagend onderscheid?
   • (PartiĂ«le) nietigheid, reductie, matiging of conversie?
   • Verjaring: nietigheid als actio of exceptio?
  • Nietigheid of “voor niet geschreven houden” – what’s in a name?
  • C2C, B2B en B2C context – de ene nietigheid is de andere niet
  • Nietigheid in meerpartijenovereenkomsten
 • Nietigheid in de recente cassatierechtspraak
  • Komen o.a. aan bod:
   • Clausules die de nietigheid overleven ( 23 oktober 2017)
   • Toepassing nietigheid en bedrog ( 23 november 2017)
   • Toepassing nietigheid en de bedoeling van partijen ( 4 januari 2019)
   • Toepassing nietigheid en doelstelling van de wet / normdoel
    ( 7 november 2019)
   • Toepassing nietigheid en dwingende redenen van algemeen belang ( 22 januari 2021)
  • Anticiperende toepassing/interpretatie Wetsvoorstel Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek?
 • Nietigheid in het Wetsvoorstel Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek
  • Definitie en bevoegdheid rechter (art. 5.57)
  • Onderscheid relatieve en absolute nietigheid (art. 5.58)
  • (Buiten)gerechtelijke nietigheid (art. 5.59)
  • Verjaring van de nietigheid (art. 5.60)
  • Bevestiging van de nietigheid (art. 5.61)
  • Gevolgen van de nietigheid (art. 5.62)
  • Gedeeltelijk nietigheid (art. 5.63)
 • Nietigheidsclausules

14u – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiĂ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • BIV: aanvraag ingediend

Andere suggesties…