De koop anno 2021 and beyond

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Bernard Tilleman en dr. Frederik Van den Abeele bespreken het huidige kooprecht aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen de beslissingen zelf worden geanalyseerd, maar ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen en wat hieruit concreet kan meegenomen worden.Ā 

2,5 uur / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – FSMA – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en publicatieĀ 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Het kooprecht is volop in beweging. Nieuwe tendensen tekenen zich af in de rechtspraak en wetgeving en treffen (in)direct de koopovereenkomst. Zo zijn er de nieuwe Richtlijn Consumentenkoop en Digitale Inhoud, de wetswijziging inzake betalingsachterstand, de b2b-wetgeving en het nieuw Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en met de oprichting van de commissie Boek 7 (met prof. dr. Bernard Tilleman als co-voorzitter) komt er een fundamentele hertekening van het bestaande kooprecht.

Tijdens deze webinar wordt het huidige kooprecht besproken aan de hand van de belangrijkste rechtspraak van de Belgische en Europese rechtscolleges van de afgelopen 15 jaar. Niet alleen de beslissingen zelf worden geanalyseerd, maar ook de onderliggende regels die de beslissingen schragen en wat hieruit concreet kan meegenomen worden.

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Bernard Tilleman, prodecaan en gewoon hoogleraar KU Leuven / gastprofessor UHasselt / directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek / co-directeur van het Instituut voor Contractenrecht
 • Dr. Frederik Van den Abeele, doctoraatsassistent Instituut voor Contractenrecht KU Leuven / gastmedewerker UHasselt

 

DATUM OPNAME
 • 02/12/2021

 

INHOUD

Inleiding

 • Situering: gemeen kooprecht, consumentenkooprecht en internationaal kooprecht
 • Wat is een koop: onder welk regime, onder welke definitie bevindt men zich? Het belang van de kennis van het onderscheid voor de praktijkjurist
 • De impact van het Weens koopverdrag

Gemeen kooprecht

 • Voorovereenkomsten (optie)
 • Levering
  • verzekering
  • kwalitatieve rechten
 • Vrijwaring voor verborgen gebreken
  • vier cumulatieve aansprakelijkheidsvoorwaarden
  • de regel: exoneratiebeding is geldig voor niet-gekende gebreken
 • Vrijwaring voor uitwinning
  • vrijwaring voor eigen daad ā€“ niet-concurrentieverbintenis
   (mogelijkheid tot matiging)
  • stedenbouwkundige vergunning als rechtsstoornis
 • Betaling

Consumentenkoop

 • Richtlijn 1999/44/EG en Richtlijn (EU) 2019/771 nader toegelicht, een vergelijkende analyse

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • vastgoedmakelaars, syndici en bouwpromotoren
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiĆ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬225 (excl. 21% btw)

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬225, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews isĀ DV.O222464Ā (Fides Ganda BVBA).


ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: 2,5 punten
 • BIV: 2,5 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 2,5 uren