De impact van drie recente wetten op de werking van elke rechtspersoon
Nieuw verbintenissenrecht, nieuw goederenrecht en B2B-wetgeving

160,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Vanessa Ramon geeft u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgerichte analyse van de impact van drie recente belangrijke wetten op iedere rechtspersoon (vennootschap of VZW), meer bepaald het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW), de B2B-wetgeving en het nieuwe verbintenissenrecht (boek 5 BW).

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Beheer van vennootschappen’ (5 webinars on demand / 9 punten / €395)

 

DOCENT
 • Mr. Vanessa Ramon, Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 29/08/2022

 

PROGRAMMA

De impact van het nieuwe goederenrecht (boek 3 BW)

 • Duur van het recht op vruchtgebruik door een rechtspersoon
 • Nieuwe regels over vruchtgebruik op aandelen
 • Impact op het verloop van de algemene vergaderingen van de vennootschap
 • Lot van statutaire clausules die het stemrecht schorsen onder het WVV

De impact van de B2B-wetgeving op bepaalde vennootschapscontracten

 • Doorwerking van de B2B-wet op aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, overeenkomsten tot overdracht van aandelen, overeenkomsten tot overdracht van activa, enzovoort ? Actuele invulling van het begrip ‘onderneming’.
 • Hoe verhouden de specifieke bepalingen van het WVV en het vennootschapsrecht zich tot de B2B-wet?
 • OnEvaluatiebare kernbedingen versus Evaluatiebare bedingen
 • Welke contractuele bedingen lopen in een vennootschapscontext het risico om:
  • geEvaluatiet te worden aan de algemene Evaluatieingsnorm 
  • in de grijze of zwarte zone van onrechtmatige bedingen te belanden?
 • Kan de toepassing van de B2B-wet worden uitgesloten of geminimaliseerd?
 • Sanctiemechanisme
 • Eens te meer: belang van en aandacht voor goede contracten 

De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op vennootschappen en VZW’s (boek 5 BW)

 • De wettelijke regeling van schuld- en contractoverdracht en de bepalingen van boek 12 (herstructurering van vennootschappen) en boek 13 (herstructurering van VZW’s) van het WVV 
 • Impact van de nieuwe regels omtrent nietigheden op de regels over de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering en het bestuursorgaan en de stemmen op die vergaderingen uitgebracht?
 • De impact van het nieuwe verbintenissenrecht op enkele courante bedingen in aandeelhouders- en overnameovereenkomsten, onder meer in het licht van:
  • het nieuwe algemeen wilsgebrek van misbruik van omstandigheden 
  • het algemeen verbod inzake onrechtmatige bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren tussen de wederzijdse prestaties 
  • de aanvullende werking van de leer van de veranderde omstandigheden
  • de bijsturing van de rechterlijke matiging van schadebedingen

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€ 160 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €160, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Andere suggesties…