De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

275,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2023

Hoe kan een onderneming en zijn leidinggevenden het strafrechtelijk risico bij de uitoefening van hun activiteiten beheersen? Mr. Patrick Waeterinckx beantwoordt deze vraag aan de hand van een praktijkgerichte analyse en talrijke (recente) voorbeelden uit de praktijk. Inclusief het boek ‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico’.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Beschrijving

De strafwet als handhavingssysteem richt zich vandaag meer dan ooit tot elke onderneming en haar leidinggevenden. Daarmee rijst meteen de pertinente vraag “Moeten, en zo ja hoe, de onderneming en hun leidinggevenden dit strafrechtelijk risico bij de uitoefening van hun activiteiten beheersen?”

Mr. Patrick Waeterinckx beantwoordt deze vraag aan de hand van een praktijkgerichte analyse, enerzijds via het schetsen van het actueel juridisch kader van de beoordeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht, en anderzijds aan de hand van talrijke (recente) voorbeelden uit de praktijk.

Inclusief het boekStrafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico’ (LeA-uitgevers, december 2022, 234 p).

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 10 februari 2023
 • 12u15 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Patrick Waeterinckx, advocaat-vennoot Waeterinckx Advocaten Ondernemingsstrafrecht

 

PROGRAMMA

12u15 – 14u15 (pauze van 13u15 – 13u30) : uiteenzetting

Deel 1. Inleiding

 • Strafrecht in de bedrijfscontext
 • Relatie Strafrechtelijke verantwoordelijkheid (SRV) & compliance risk

Deel 2. Enkele risico’s uit de praktijk

 • Beoordelen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende
 • Strafbare deelneming en de risicoperimeters voor de leidinggevende
 • De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
  • Materiële toerekening
  • Morele toerekening met bijzondere aandacht voor de problematiek van eenpersoonsvennootschappen
  • Het lot van de strafvordering bij herstructureringen
  • Actualia procedurekwesties

Deel 3. Preventie via delegatie van bevoegdheden

 • Definitie
 • Verplichting?
 • Vereisten opdat een delegatie de delegerende zou bevrijden van zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
 • Voorwaarden
 • Effect in relatie tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€275 (excl. 21% btw), incl. het boek ‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht. Een te begrijpen en te beheersen risico’ (LeA-uitgevers, november 2022, 234 p).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €275, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTESTEN
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (categorie A)
 • Sam-Tes: 2 punten
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Andere suggesties…