Cryptomunten: een stand van zaken. De wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022.

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 20 MEI 2022

Op 11 februari 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017. Daar cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum ondertussen niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat deze wet een strafrechtelijk luik omvat. Mr. Jonas Helaut en mr. Méhdi Zagheden geven een stand van zaken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Beschrijving

Vanaf 1 mei 2022 worden de activiteiten van bepaalde aanbieders van diensten met virtuele valuta in België gereglementeerd. Nieuw zijn immers de Wet van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 en het KB van 8 februari 2022, welke het de FSMA mogelijk maakt om toezicht uit te oefenen op alle ATM’s op het Belgische grondgebied waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild. Bovendien houdt dit verbod in voor personen die onder het recht van een derde land ressorteren, op Belgisch grondgebied diensten met virtuele valuta te verlenen.

Daar cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum ondertussen niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat de wet een strafrechtelijk luik omvat.

Zijn cryptomunten geld, een grondstof of een investeringsproduct? Wat is de fiscale kwalificatie van de meerwaarden die men genereert? Wat bij schenking of nalatenschap? En hoe zit het met de antiwitwaswetgeving en het toezicht op professionele crypto-handelaars? In welke mate is de consument beschermd?

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 20 mei 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Jonas Helaut, advocaat-vennoot Everest Advocaten
 • Mr. Méhdi Zagheden, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Assistent Vrije Universiteit Brussel / Docent Fiscale Hogeschool

 

PROGRAMMA

Aandachtspunten en risico’s vanuit het financieel recht en consumentenrecht

 • Zijn cryptomunten geld, grondstof of investeringsproduct?
 • Wat bij plotse waardevermindering of -stijging? Is artikel 1895 BW van toepassing (numerieke geldsom)?
 • Hoe dienen cryptomunten te worden overgemaakt?
 • Bescherming van de consument
 • In welke mate is de MIFID-reglementering en prospectuswetgeving van toepassing?

Fiscale aspecten

 • De fiscale kwalificatie van de inkomsten (meerwaarden)
  • Roerend inkomen
  • Divers inkomen
  • Beroepsinkomen
  • Niet-belastbaar inkomen
 • De waardering van cryptomunten
 • Het op 13 januari 2022 aangepast strenge standpunt van de Rulingcommissie
 • Het inzagerecht van de fiscus
 • Fiscale transparantie (DAC 7 en DAC 8)
 • Onderwerping aan de effectentaks en/of de beurstaks?
 • Cryptomunten en indirecte Belastingen
  • Btw
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting

Strafrechtelijke aspecten

 • Meldingsplicht bij de financiëlen instellingen en platformen
 • Fiscale fraude,
 • Witwasmisdrijven
 • Verbeurdverklaring

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • FSMA (500207 B): 3 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…