Cryptomunten: een stand van zaken – De wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jonas Helaut en mr. Méhdi Zagheden geven een stand van zaken over cryptomunten na de wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022. Daar cryptomunten niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat de wet een strafrechtelijk luik omvat.

2 uren / 2 punten (OVB – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Vanaf 1 mei 2022 worden de activiteiten van bepaalde aanbieders van diensten met virtuele valuta in België gereglementeerd. Nieuw zijn immers de Wet van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017 en het KB van 8 februari 2022, welke het de FSMA mogelijk maakt om toezicht uit te oefenen op alle ATM’s op het Belgische grondgebied waarmee virtuele valuta tegen fiduciaire valuta kunnen worden omgeruild. Bovendien houdt dit verbod in voor personen die onder het recht van een derde land ressorteren, op Belgisch grondgebied diensten met virtuele valuta te verlenen.

Daar cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum ondertussen niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat de wet een strafrechtelijk luik omvat.

Zijn cryptomunten geld, een grondstof of een investeringsproduct? Wat is de fiscale kwalificatie van de meerwaarden die men genereert? Wat bij schenking of nalatenschap? En hoe zit het met de antiwitwaswetgeving en het toezicht op professionele crypto-handelaars? In welke mate is de consument beschermd?

 

DOCENTEN
 • Mr. Jonas Helaut, advocaat-vennoot Everest Advocaten
 • Mr. Méhdi Zagheden, advocaat-vennoot Everest Advocaten / assistent Vrije Universiteit Brussel / docent Fiscale Hogeschool

 

DATUM OPNAME
 • 20/05/2022

 

INHOUD

Directe belastingen

 • De fiscale kwalificatie van de meerwaarden gerealiseerd bij overdracht van cryptomunten: 4 mogelijke fiscale behandelingen
  • roerend inkomen
  • beroepsinkomen
  • divers inkomen
  • niet-belastbaar inkomen
 • Belastbare basis: waardering van cryptomunten
 • Standpunt van de rulingcommissie
 • Alternatieven
  • vennootschap
  • schenking van de portefeuille
  • internationaal

Indirecte belastingen

  • BTW
  • Erfbelasting
  • Kunnen de cryptomunten geschonken worden vooraleer de meerwaarde wordt gerealiseerd? 
  • Onderwerping aan de taks op de beursverrichtingen (“beurstaks”)? 
 • Effectentaks (Wet 17 februari 2021)

Fiscale transparantie en inzagerecht fiscus

 • Automatische gegevensuitwisseling: DAC 7 en DAC 8
 • Preventief luik van de SWG/FT – wetgeving
 • Inzagerecht van de fiscus: 
  • dient een account op een cryptobeurs aangemerkt te worden als een buitenlandse rekening?
  • heeft de fiscus het recht om gegevens op te vragen bij Coinbase of andere exchanges?

De antiwitwaswetgeving inzake cryptovaluta

 • Het huidige wetgevend kader
 • Wetgevende initiatieven van de EU

Cryptovaluta en het misdrijf witwassen

 • Wetsartikelen
 • Wat is een vermogensvoordeel?
 • Witwassen in de zin van art. 505 Sw.
 • Zijn cryptomunten vermogensvoordelen?

Cryptomunten in het financieel recht

 • Erkenning als wettig betaalmiddel
 • De kwalificatie van cryptomunten
 • Toepasselijkheid financiële regulering

Cryptomunten en consumentenbescherming

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten