Correct vergaderen en correcte verslaggeving in vennootschappen: 7 topics onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV en NV en dit zowel door de wijzigingen die werden aangebracht door het WVV, als ten gevolge het gebruik van moderne technologie.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand wordt door mr. Vanessa Ramon en mr. Eveline Lesage ingegaan op 7 actuele probleemstellingen wat correct vergaderen en correcte verslaggeving betreft in de niet-beursgenoteerde BV en NV en dit zowel door de wijzigingen die werden aangebracht door het WVV, als ten gevolge het gebruik van moderne technologie.

 

DOCENTEN
 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mr. Eveline Lesage, advocaat Crivits & Persyn

 

DATUM OPANAME
 • 09/05/2023

 

PROGRAMMA

Topic 1. De flexibiliteit van de vennootschap zorgt voor een verzwaarde verslaggevingsplicht

De flexibiliteit die het WVV heeft ingevoerd moet worden genuanceerd door volgende wetsbepalingen:

 • de liquiditeitstest en bijbehorende verslagplicht van het bestuur bij uitkering
 • de nieuwe verslagplicht van het bestuur bij verhoging van het vermogen van de BV via nieuwe inbrengen en in de NV bij kapitaalverhoging.
 • de notariële tussenkomst bij de vermogensverhoging via nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen
 • de regeling inzake toe- en uittreding in een BV
 • de nieuwe verslagplicht van de enige aandeelhouder in de eenhoofdige BV of NV

Topic 2. De wettelijke verplichting om van vergaderingen van de bestuursorganen notulen op te stellen en bij te houden, maar de wet zegt niet wat in de notulen moet worden opgenomen

De wet geeft niet aan wat in de notulen moet worden opgenomen, maar hoe is dat dan te rijmen met het nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsregime voor bestuursorganen die een college vormen?

Topic 3. De bekrachtiging van beslissingen van de dagelijkse bestuurder

Waarom moeten de termijnen nauwgezet gerespecteerd te worden?

Topic 4. Tegenstrijdige belangen als bestuurder, lid van de directieraad en als vaste vertegenwoordiger: de wijzigingen inzake de speciale belangenconflictprocedure

In veel gevallen wordt de procedure niet of niet correct gevolgd, daarom volgende vragen:

 • Welke situaties geven aanleiding geven tot een belangenconflict, is er iets gewijzigd sinds het WVV?
 • Wanneer geldt de onthoudingsplicht, gezien deze de regel is geworden?
 • Wat zijn de gevolgen van de toepassing van de belangenconflictregeling?
 • Welke zijn de meest voorkomende fouten en wat zijn de gevolgen voor de vennootschap en de bestuurder, lid van de directieraad of vaste vertegenwoordiger in kwestie indien de belangenconflictregeling niet of niet correct wordt toegepast?

Topic 5. De wettelijke basis van het ‘intern reglement’: verstrekkende gevolgen

De uitwerking en gevolgen van een intern reglement zijn verregaand: anders dan aandeelhoudersovereenkomsten binden zij ook de vennootschap en de vennootschapsorganen.
De draagwijdte van een intern reglement is onder het nieuwe recht eerder beperkt maar de wettelijke verankering heeft potentieel verstrekkende gevolgen.

De bijzondere positie van het intern reglement in de coöperatieve vennootschap is daarbij ook van belang.

Topic 6. De schriftelijke besluitvorming

Het WVV voorziet in een verruimde mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming voor het bestuursorgaan: voortaan kunnen alle beslissingen schriftelijk met unanimiteit worden genomen tenzij de statuten beperkingen opleggen.

Maar de vraag stelt zich of schriftelijke besluitvorming kan worden toegepast wanneer een bestuurder een belangenconflict heeft?

Topic 7: the (digital) sky is not the limit

Wat is het nadeel om de algemene vergadering via conference call organiseren?

Waarom kunnen leden van het bureau niet elektronisch deelnemen?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…