Consumentenrecht anno 2022

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stilgestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze opleiding krijgt u een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stilgestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument.
Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

 

DOCENT
 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

 

DATUM OPNAME
 • 27/01/2022

 

INHOUD

Algemene principes

 • Het ondernemingsbegrip
 • De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten (contractueel en precontractueel)
 • Bedenktijd en herroepingsrecht (teruggave / terugbetaling)
 • Onrechtmatige bedingen
 • Productveiligheid en productaansprakelijkheid
 • Consumentenkrediet
 • Misleidende en vergelijkende reclame
 • Bewijs
  • Bewijswaarde bestelbon, factuur,…
  • Bewijslast

Specifieke verkopen

 • Verkoop op afstand (e-commerce)
 • Colportage (verkoop aan de deur)
 • Abonnementen (energie, telecom,…)
 • Onroerend goed (incl. hypothecair krediet)
 • Verzekeringen
 • Reizen

Fraude en oplichting

 • Illegale handelspraktijken en bedrog (misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, leveringsproblemen, foute etikettering, garantieproblemen, …)
 • Fraude (phishing, spoofing – zich online voordoen als iemand anders)
 • Oplichting (valse facturen, …)

Handhaving van consumentenrechten

 • Nationaal en internationaal
 • Gerechtelijk en buitengerechtelijk
 • Specifieke technieken (vordering tot staking, collectieve acties,…)

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (categorie A): 3 uren