Buitencontractuele aansprakelijkheid
in het bouwgebeuren

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Pim van den Bos en mr. Dimitri Verhoeven bespreken de buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector aan de hand van recente relevante rechtspraak en gaan dieper in op de verzekering van deze buitencontractuele aansprakelijkheid.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – BIV – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Bij een bouwproject zijn er uiteraard vooreerst een hele reeks contractuele rechten en plichten, maar er kunnen ook diverse buitencontractuele verhoudingen tot stand komen, die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke aansprakelijkheid.

Tijdens deze webinar wordt daarom stilgestaan bij die aspecten van buitencontractuele aansprakelijkheid en dit aan de hand van recente rechtspraak. Waar relevant, wordt ook kort stilgestaan bij het voorontwerp inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, dat uiteraard ook een impact zal hebben voor de bouwsector.

 

DOCENTEN
 • Mr. Pim van den Bos, advocaat Schoups
 • Mr. Dimitri Verhoeven, advocaat Schoups / praktijkassistent en gastprofessor UAntwerpen

 

DATUM OPNAME
 • 30/08/2021

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector aan de hand van recente relevante rechtspraak

 • Precontractuele aansprakelijkheid, het principe van de onderhandelingsvrijheid
 • Samenloop
  • Principieel samenloopverbod in België
  • Samenloopverbod met 2 “uitzonderingen”
  • Het voorontwerp buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
 • Foutaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid voor andermans daad
 • Aansprakelijkheid voor zaken / gebouwen
 • Burenhinder
 • Bewijs

Verzekering van buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector

 • ABR-verzekering
  • Algemeen
   • Begrip
   • Voordelen
   • Kenmerken
   • Polisvormen
   • Dekkingsperiode
   • Twee afdelingen
   • Begrip “gaaf”
   • Verzekering ‘in verschillende rangen’
  • ‘Faulty part’
 • BA Uitbating en BA Na Levering
  • Begrip
  • Kenmerken
  • Duurtijd
  • Dekking
  • Samenloop BA – verzekeringen & ABR-verzekering

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: 1,5 uur
 • FSMA (500207 A): 1 punt bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur


 

Andere suggesties…