Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector

195,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 7 NOVEMBER 2024

Op 16 april 2024 werd het wetsvoorstel inzake Boek 7 ingediend door dhr. Koen Geens en mevr. Katja Gabriëls. Voor de bouwsector zal zeker Titel 4 over de dienstencontracten een impact hebben, reden waarom prof. dr. Kristof Uytterhoeven tijdens deze webinar een aantal nieuwigheden zal behandelen, die ongetwijfeld zullen zorgen voor een kleine omwenteling in de sector.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Op 16 april 2024 werd het wetsvoorstel inzake Boek 7 ingediend door dhr. Koen Geens en mevr. Katja Gabriëls. Voor de bouwsector zal zeker Titel 4 over de dienstencontracten een impact hebben, reden waarom Prof. dr. Kristof Uytterhoeven tijdens deze webinar een aantal nieuwigheden zal behandelen, die ongetwijfeld zullen zorgen voor een kleine omwenteling in de sector.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 7 november 2024
 • 12u30 – 16u

 

DOCENT
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

PROGRAMMA

12u30 – 15u45: uiteenzetting (pauze tussen 14u en 14u30)

Inleiding

Volgende nieuwigheden worden stap voor stap besproken, gezien hun grote impact voor de bouw- en vastgoedsector:

 • Samenwerkingsverbintenis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (art. 7.4.5)
  • Volgens artikel 7.4.5 zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer met oog op de uitvoering van de opdracht tot wederzijdse samenwerking verplicht.
   Wat houdt deze samenwerkingsverplichting precies in?
  • In welke mate is de opdrachtnemer gehouden om de instructies van de opdrachtgever op te volgen?
  • Hoe verhoudt deze bepaling zich tot de reglementering inzake de uitoefening van het beroep van architect?
 • Ongekende omstandigheden (art. 7.4.8)
  • Dit artikel codificeert de theorie van de ‘sujétions imprévues’, die de rechtspraak en de rechtsleer in de context van bouwaanneming ontwikkelden, en breidt het toepassingsgebied daarvan uit tot alle dienstencontracten: analyse van de impact van deze codificatie.
  • In welke mate verschilt de theorie van de sujétions imprévues van de imprevisieleer?
 • Aanvaarding en inontvangstname (art. 7.4.9)
  • Wat wijzigt dit artikel aan de bestaande regels zoals ontwikkeld door de rechtspraak en rechtsleer?
 • Coördinatie (art. 7.4.10)
  • Dit artikel legt in het kader van complexe projecten aan de opdrachtgever de verbintenis op om de werkzaamheden van de verschillende opdrachtnemers te coördineren. Wanneer de opdrachtgever aan deze verbintenis tekortkomt en één of meer opdrachtnemers daardoor schade lijden, kunnen zij de opdrachtgever daarvoor contractueel aansprakelijk stellen: de gevolgen voor de bouwsector.
  • Wat als de opdrachtgever niet zelf voor deze coördinatie instaat, maar die coördinatie contractueel aan een van de opdrachtnemers opdraagt?
 • Conformiteit (art. 7.4.15 en 7.4.16)
  • De opdrachtnemer moet volgens dit artikel een conforme opdracht uitvoeren. Wat houdt het begrip “conformiteit” in?
  • Wat wordt er verstaan onder een conformiteitsgebrek?
  • Hoe is de bewijslast verdeeld?
 • Nieuwe termijnen inzake conformiteitsgebreken (art. 7.4.17, 7.4.18 en 7.4.19)
  • Wat houden de conformiteitstermijn, de kennisgevingstermijn en
   de verjaringstermijn in?
 • Meerdere opdrachtnemers (art. 7.4.28)
  • Dit artikel codificeert de samenwerkingsverbintenis: wat houdt dit juist in?
 • Voorlopige en definitieve oplevering (art. 7.4.48)
  • De voorlopige en de definitieve oplevering hebben elk hun eigen betekenis en draagwijdte: het voorgesteld artikel poogt deze contractuele praktijk te codificeren. Draagwijdte van dit artikel.
 • Stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken (art. 7.4.49)
  • De reden van de herstructurering van art. 1792 van het oud Burgerlijk Wetboek
  • De schrapping van de verwijzing naar de vaste prijs.
  • De beperking van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken tot gebreken die “ten laatste” tien jaar na de aanvaarding van het onroerend bouwwerk door de bouwheer aan het licht komen: de tegemoetkoming aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie luidens dewelke de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken al vóór de aanvaarding geldt.
  • Het samenvallen van de conformiteitstermijn met de vervaltermijn.
  • De uitdrukkelijke bevestiging van het openbaar orde karakter van de regels inzake de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende conformiteitsgebreken.

15u45 – 16u : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

DEELNAMEPRIJS

€195 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €195, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 3 standaardpunten
 • IBJ: 3 punten
 • BIV: 3 uren
 • ITAA: 3 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Andere suggesties…