Bestuurdersaansprakelijkheid: een analyse aan de hand van rechtspraak

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2022

Prof. dr. Niels Appermont geeft een praktijkgerichte analyse van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Beschrijving

Tijdens dit webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 10 februari 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 •  Prof. dr. Niels Appermont, docent UHasselt

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u

Inleiding

 • Bestuurdersaansprakelijkheid temporeel bekeken
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in het licht van de statutaire zetelleer

Basisprincipes

 • De juridische verhouding tussen bestuurder en rechtspersoon
 • Principe van de ‘marginale Evaluatieing’
 • Verstrenging van het hoofdelijkheidsvermoeden
 • Taakverdeling of absenteïsme binnen het collegiaal orgaan
 • Verjaring en bevoegdheid
 • De ‘cap’ in art. 2:57 WVV: de principes

Interne aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap voor gewone bestuursfouten
  • gewone bestuursfouten: analyse van rechtspraak
  • de aansprakelijkheid voor schendingen van het WVV en de statuten: diverse verschijningsvormen, verschillende bijzondere (interne) aansprakelijkheidsregels die specifieke plichten sanctioneren
 • Afdwinging?
 • Kwijting

Externe aansprakelijkheid

 • De éne externe aansprakelijkheid is de andere niet…
 • Veel bijzondere aansprakelijkheidsregels hebben ook externe werking

Twee bijzondere aansprakelijkheidsregimes

 • Bedrijfsvoorheffing en BTW
 • Onterechte uitkeringen

Wat met (nakende) insolventie?

 • Uitgangspunt
 • Gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei?
 • Wrongful trading
 • Aansprakelijkheid voor SZ-schulden

14u – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…