Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022 – Een overzicht van de laatste wijzigingen

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 24 MAART 2022

Tijdens deze opleiding staan mr. Dirk Coveliers en mr. Yannick Cools stil bij recente ontwikkelingen inzake beleggings- en verzekeringsproducten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij private equity beleggingen.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze opleiding wordt stilgestaan bij recente ontwikkelingen inzake beleggings- en verzekeringsproducten. Daarbij wordt ook stilgestaan bij private equity beleggingen (investeerders die buiten de aandelenbeurs om financieel in bedrijven participeren).

Het lijdt immers geen twijfel dat de fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten in volle beweging is, zowel in België als Europa. Tijdens deze webinar wordt daarom stilgestaan bij relevante topics, geselecteerd door de sprekers omwille van hun actualiteit.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 24 maart 2022
 • 13u30 – 17u

 

DOCENTEN
 • Mr. Dirk Coveliers, Tiberghien Advocaten / Hoofdredacteur Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit / Gastdocent Antwerp Management School
 • Mr. Yannick Cools, Tiberghien Advocaten

 

PROGRAMMA

13u30 – 16u30 : Uiteenzetting (pauze van 15.00-15.30 uur)

Volgende items worden behandeld:

 • Beleggingen en indirecte taksen
  • JTER
  • Beurstaks
  • Abonnementstaks
  • Taks op verzekeringspremies
 • Financiële instrumenten en roerende voorheffing
  • Evaluatie speciale vrijstelling corporate actions
  • Berekening belastbare basis fonds van fondsen
 • Uitbreiding informatie toevoer naar Centraal Aanspreekpunt (CAP)
 • Fiscale verplichtingen als Belgische tussenpersoon en risico van bijzondere mechanismen: voorschriften van de Circulaire van de NBB (NBB_2021_16) ter vermijding van bijzondere mechanismen
 • Fiscaal interessante beleggingen voor vennootschappen
  • DBI-BEVEK
  • Kapitalisatiecontracten ‘branche 6’ naar Luxemburgs recht
 • Beleggingen in private equity
  • Fiscaal transparante structuren
  • Niet-transparante entiteit (‘opaque’)
  • Private privak
 • ELTIF (European Long Term Investment Fund): nieuwkomer in het fondsengamma
  • Karakteristieken
  • Fiscaal regime
 • Verzekeringsproducten
  • DAC6 en toepassing op verzekeringen fonds dédiés
   • principes DAC6
   • retail product Tak23 – standpunt Belgische financiële sector
   • Tak23 fonds dédié (toegewezen fonds) – premiebetaling in cash of in natura– benadering door de Belgische financiële sector
   • Tak23 – alternatieve benadering

rond 16u30 : Vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 3 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…