Begunstigingsclausules in levensverzekeringen

120,00 excl. btw

Dhr. Paul Van Eesbeeck brengt de do’s-and-don’ts in kaart van begunstigingsclausules in levensverzekeringen en geeft tal van kapstokken aan de hand van praktijkvoorbeelden.

2 uren/punten

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, altijd wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie.

Hoewel men er zich in de praktijk soms van af maakt door snel een paar voorgedrukte checkboxes aan te vinken, is de begunstigingsclausule één van de meest essentiële onderdelen in de werking van een levensverzekering.

De begunstigingsclausule moet sporen met de wil van de verzekeringnemer(s).

Door de alsmaar toenemende diversiteit aan gezinssituaties en samenlevingsvormen, krijgt de begunstigingsclausule ook meer aandacht dan vroeger.

Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft.

Deze opleiding wil in dit verband de do’s-and-don’ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden zo aanschouwelijk mogelijk maken.

 

DOCENT
 • Dhr. Paul Van Eesbeeck, partner bij Vereycken & Vereycken Legal

 

DATUM OPNAME
 • 11/05/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van dhr. Paul Van Eesbeeck (2u 20min)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,…) 
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Tijdens deze opleiding wordt door de spreker een antwoord gegeven op tien actuele vragen, die elke jurist (advocaten, notarissen, magistraten, verzekeringsjuristen, fiscalisten) zich moet stellen bij de advisering inzake deze materie.

De materie wordt toegelicht aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden.

 • Wat is het onderscheid tussen nominatief versus generiek aangeduide begunstigden (echtgenoot, kinderen, …)?
 • Wat zijn de verschillen tussen de burgerrechtelijke figuur van de plaatsvervulling en de verzekeringsrechtelijke figuur van de plaatsvervulling?
 • Kan de begunstigingsclausule in een levensverzekering gewijzigd worden via testament?
 • Hoe wordt de bescherming van de reservataire erfgenamen geregeld inzake levensverzekeringen?
 • Wat is de impact van het hervormde erfrecht op de begunstigingsclausule, meer bepaald in het licht van de nieuwe inbrengregels?
 • Kan de echtgenoot zomaar genegeerd worden in de begunstigingsclausule?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij een verzekeringsgift op het vlak van de begunstigingsclausule?
 • Wat zijn de gevolgen van de aanvaarding door de begunstigde en is deze steeds onherroepelijk? Wat is het nut van de aanvaarding?
 • Bieden de nieuwe Vlaamse belastingregels inzake generatiesprong opportuniteiten, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
 • Wat zijn de specifieke aandachtspunten m.b.t. de begunstigingsclausule in een dodelijkeongevallenverzekering?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en boekhouders/fiscalisten
 • verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

 

PRIJS

€120 (excl. btw), inclusief cursus.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer voor Notarissen: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT?

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.