Antiwitwasverplichtingen en ondernemen: een niet-vanzelfsprekend evenwicht

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Kris Meskens en mr. Stijn De Meulenaer leggen op een praktische manier de problematiek van de antiwitwas wetgeving uit en bieden een werkbare basis om de onaangename gevolgen van deze wetgeving te voorkomen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

De Europese en daaruit voorvloeiende Belgische antiwitwasverplichtingen worden steeds strenger en vinden in steeds meer sectoren toepassing.

De banken waken via hun compliance afdelingen bovendien alsmaar strenger over de toepassing van deze wetgeving, en screenen hun bankklanten voortdurend.  Bankklanten die niet voldoen of niet afdoend aantonen dat te doen, worden steeds gemakkelijker opgezegd.

Tijdens deze webinar leggen beide sprekers op een praktische manier de problematiek uit, reiken zij ondernemingen de hand vanuit de bedoeling om hen een werkbare basis te bieden en onaangename gevolgen van deze wetgeving te voorkomen.

Een antwoord wordt onder meer gegeven op volgende vragen:

 • hoe ga ik hiermee in de praktijk om?
 • hoe verhoud ik mij tot mijn bankier?
 • hoe beantwoord ik vragen van mijn bankier?
 • wat kan ik doen wanneer mijn bankrekening is opgezegd?
 • welke gevolgen zie ik tegemoet nadien?…

 

DOCENTEN
 • Dhr. Kris Meskens, secretaris-generaal van de Cel voor Financiële Informatieverwerking / docent antiwitwaswetgeving KDG Hogeschool Antwerpen
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / lid van de Raad van Bestuur van het Instituut van Fraude Auditoren 
DATUM OPNAME
 • 29/04/2021 (laatste update cursus: 05/10/2021)

 

PROGRAMMA

 

Concreet komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

 • Bespreking van de voornaamste vigerende antiwitwasverplichtingen
  • Cashbeperkingen
  • Identificatieverplichting
  • Meldplicht
 • Rol en werking van de CFI
  • Algemeen
  • Meldingen bij de CFI
  • Doormeldingen aan het parket
 • De gevolgen van een melding
  • Melding te goeder trouw
  • Zwijgplicht
  • Strafrechtelijk risico – art. 505 Sw.
 • De specifieke gevolgen van een melding in de banksector
  • Waarom melden banken zoveel?
  • Zwijgplicht vs. stopzetting van een bankrelatie: een heikel evenwicht
 • Hoe voorkom ik de stopzetting van mijn bankrelatie?
  • Know Your Customer
  • Gevoelige sectoren: preventieve audit
  • Hoe omgaan met vragen van de bank?
 • Wat te doen bij stopzetting bankrelatie?
  • Mogelijkheden om beslissing aan te vechten?
  • De wet van 8 november 2020 (basisbankdienst)

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de verzekeringssector en in bank- en beleggingsdiensten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren