Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

165,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2024

Door het nieuwe boek 6 zullen onderaannemers, bestuurders, werknemers, vrijwilligers,… rechtstreeks buitencontractueel aangesproken kunnen worden door een benadeelde met wie zij zelf in wezen geen contract hebben. Tijdens deze webinar zullen prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet stilstaan bij de impact van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk relevantie kan hebben voor bestaande overeenkomsten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Op 1 februari 2024 werd Boek 6, dat focust op de buitencontractuele aansprakelijkheid,  aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het nieuwe Boek 6 zal normalerwijze in juli 2024 gepubliceerd worden en in werking treden op 1 januari 2025. Uiteraard zal de invoering van Boek 6 een grote impact hebben op de aansprakelijkheid van hulppersonen, onderwerp dat voer is geweest van heel wat discussies.

De schuldeiser uit het hoofdcontract krijgt immers opnieuw een buitencontractuele vordering tegen de uitvoeringsagent, nu de hulppersoon genoemd. Onderaannemers, bestuurders van vennootschappen en verenigingen, werknemers, vrijwilligers,… zullen principieel rechtstreeks buitencontractueel aangesproken kunnen worden door een benadeelde met wie zij zelf in wezen geen contract hebben.

Tijdens deze webinar zullen prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet stilstaan bij de impact van deze nieuwe wetgeving, die ook onmiddellijk relevantie kan hebben voor bestaande overeenkomsten.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 30 augustus 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Ignace Claeys, advocaat-vennoot Eubelius / hoogleraar UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
 • Mr. Camille Desmet, advocaat Eubelius / praktijkassistente verbintenissenrecht VUB

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

De problematiek van de samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid

 • het uitgangspunt van het vraagstuk inzake samenloop
 • het principe van samenloop in art. 6.3 § 1 BW
 • in welke mate geldt de buitencontractuele aansprakelijkheid tussen partijen?
  • het principe en de uitzondering
  • beperkingen op het principe en uitzondering op de beperking
 • in welke mate werkt het contract door op de buitencontractuele claim?

Aansprakelijkheid van hulppersonen

 • de huidige situatie waarin de hulppersoon of uitvoeringsagent nog van een “quasi-immuniteit” geniet
 • het nieuwe art. 6.4 § 2 BW
 • het feit dat binnenkort de hulppersoon buitencontractueel aansprakelijk kan zijn voor contractuele schade van de hoofdopdrachtgever
 • samenlopende buitencontractuele aansprakelijkheid, tussen partijen én ten gunste van hulppersoon, uitsluiten in hoofdcontract én in ondercontract?
 • de realiteit dat niet alleen onderaannemers hulppersonen zijn

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief slides en relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen.
Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464.

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: aanvraag ingediend
 • NKN: aanvraag ingediend
 • BIV: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Andere suggesties…