Aannemingsrecht en het gerechtelijk deskundigenonderzoek

120,00 excl. btw

Mr. Frank Burssens maakt in deze opleiding een grondige analyse van het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – BIV – Landmeters – Architecten)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Mr. Frank Burssens maakt in deze opleiding een grondige analyse van het deskundigenonderzoek en de daarbij horende nieuwigheden uit de recente (Potpourri-)wetten.

 

DOCENT
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest en gastprofessor KULeuven

 

DATUM OPNAME
 • 14/05/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van mr. Frank Burssens (1u 10min)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,…) 
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

1. Aanstelling van de deskundige

 • soevereine beslissing, subsidiair karakter
 • verstek (art. 980 Ger.W.)
 • hoger beroep tegen beslissing omtrent aanstelling
 • tussenkomst in de procedure en in de expertise
 • keuze van de deskundige
 • wraking van een deskundige
 • aantal deskundigen
 • bijstand door technische raadgevers

2. Opdracht van de deskundige

3. Verloop van het onderzoek

 • tussenkomst van de rechter
 • rechten van verdediging, recht op tegenspraak

4. Vergoeding van de deskundige

 • voorafgaande raming van de kostprijs van de expertise
 • voorschotten
 • eindafrekening

5. Bindende kracht

6. Deontologie van de gerechtsdeskundige

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • verzekeringstussenpersonen
 • bouwpromotoren en vastgoedmakelaars
 • landmeter-experten en architecten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

PRIJS

€120 (excl. btw), inclusief cursus.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Landmeter-experten: 0,5 uur
 • BIV: 2 uren
 • Vlaamse Raad Orde van Architecten: 1 uur

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.