Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

165,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 31 MEI 2024

Tijdens deze webinar belicht mr. Michaël Heene de voornaamste afspraken tussen aandeelhouders, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de impact van boek 5 (nieuw verbintenissenrecht) en de impact van boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar belicht mr. Michaël Heene de voornaamste afspraken tussen aandeelhouders, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de impact van boek 5 (nieuw verbintenissenrecht) en de impact van boek 6 (buitencontractuele aansprakelijkheid). Wat de komende invoegetreding van boek 6 betreft zal er immers moeten stilgestaan worden bij het feit dat men zich in de toekomst in het geval van een contractuele wanprestatie ook zal kunnen beroepen op de buitencontractuele aansprakelijkheid. Dit is des te meer belangrijk omdat de bepalingen van boek 6 van toepassing zullen zijn op feiten die tot aansprakelijkheid kunnen leiden die zich hebben voorgedaan na de inwerkingtreding van deze wet (quasi-zeker op 1 januari 2025).

Tijdens de uiteenzetting zullen daarom nuttige aandachtspunten en praktische tips worden meegegeven voor zowel de redactie van degelijke clausules, als voor de aanpassing van bepaalde bestaande clausules in de talrijke aandeelhoudersovereenkomsten die in omloop zijn.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 31 mei 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Mr. Michaël Heene, advocaat-vennoot DLA Piper

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Algemeen

 • Aandeelhoudersovereenkomsten: wat, wanneer, wie, waarom, hoe?
 • De verhouding tot de statuten en het intern reglement
 • Klassieke onderwerpen van de aandeelhoudersovereenkomst
 • Toepassing van het nieuw verbintenissenrecht vanaf 1 januari 2023
 • Overgangsrecht WVV: impact WVV op voordien gemaakte afspraken
 • BV vs. NV

Overdrachtsbeperkingen

 • Soorten overdrachtsbeperkingen
 • Praktische tips en aandachtspunten voor de redactie van overdrachtsbeperkende afspraken
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Stemrecht en -afspraken

 • Soorten stemafspraken
 • Aandeelhouders vs. bestuurders
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Organisatie van de machtuitoefening binnen de vennootschap

 • Het wettelijk kader
 • Analyse van mogelijke afspraken vanuit een praktische invalshoek

 Conflictmanagement

 • Het wettelijk kader
 • Preventieve en curatieve maatregelen
 • Deadlock mechanismen
 • Wettelijke actiemiddelen versus aandeelhoudersafspraken
 • Het beroep doen op buitencontractuele aansprakelijkheid bij contractuele wanprestatie(s)

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • Sam-Tes: 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…