10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil maken een evaluatie van de Wet Eenheidsstatuut, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen is in werking getreden op 1 januari 2014.

Tien jaar later maken mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil, advocaten bij Claeys & Engels, een evaluatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met recente wetswijzigingen en de belangrijkste rechtspraak van de voorbije tien jaar.

 

DOCENTEN
 • Mr. Olivier Wouters, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Charlotte Pil, advocaat Claeys & Engels

 

DATUM OPNAME
 • 08/03/2024

 

PROGRAMMA

Overzicht: wat is er na 1 januari 2014 veranderd?

Opzeggingstermijnen ingevoerd door de Wet Eenheidsstatuut: arbeidsovereenkomsten die een aanvang nemen op of na 1 januari 2014

 • Ontslag door de werkgever 
 • Ontslagname door de werknemer
 • Tegenopzegging door de werknemer
 • Aanvang van de opzeggingstermijn
 • Afwijkingen

Wat met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd / duidelijk omschreven werk?

 • Beëindigingswijzen
 • Voorwaarden van de mogelijkheid tot ‘opzegging’ (art. 40, §2 AOW)

Wat met arbeidsovereenkomsten die een aanvang hebben genomen vóór 1 januari 2014?

 • Beëindiging door de werkgever: de overgangsregeling, de regel van de ‘dubbele foto
 • Beëindiging door de werknemer
  • de situatie na de Wet Eenheidsstatuut 
  • toepassingsproblemen bij overgangsregels in geval van ontslagname
  • de Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de Wet Eenheidsstatuut
 • Rechtspraak m.b.t. de overgangsregeling, specifiek met betrekking tot het toepassingsgebied 
  • conventionele anciënniteit
  • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gevolgd door arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • overstap naar een andere werkgever binnen dezelfde groep
  • wijziging van functie en/of statuut na 31 december 2013
  • wat bij een overgang van onderneming na 31 december 2013?
 • Rechtspraak m.b.t. de overgangsregeling, specifiek met betrekking tot de inhoud 
  • wat met opzeggingsclausules die vóór 1 januari 2014 aangegaan zijn?
  • geldt het plafond van 26 weken uit artikel 37/6 AOW?
  • wat met de verkorte opzeggingstermijn van ‘oud’ artikel 60 AOW?
  • wat indien de werknemer zich op 31 december 2023 nog in een proefperiode bevond?

Opzeggingsvergoeding

 • Opname van variabel loon in de berekeningsbasis

Outplacement

 • Hoofdstuk V van de wet van 5 september 2001 

Bevorderen van de inzetbaarheid

 • De hervorming van artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet
 • Stand van zaken één jaar later

 

DOELGROEP
 • bedrijfsjuristen en advocaten
 • personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…