Mr. Yves Lenders

Mr. Yves Lenders is advocaat bij Lydian.

Yves, een getraind bemiddelaar, adviseert nationale en internationale cliënten over complexe bouwgeschillen, alsook over procesvoering in de post-overnamefase en aandeelhoudersgeschillen. Hij treedt regelmatig op als vertrouwd adviseur inzake handelskwesties, waarbij hij ondersteuning en bijstand biedt met betrekking tot juridische documentatie en het opstellen en uitvoeren daarvan.

Yves is docent van volgende opleidingen:

Er zijn momenteel geen opleidingen van deze docent beschikbaar.