Opleidingen

 

Wanneer u zich inschrijft voor een live webinar en verhinderd bent om live te kijken

wordt de opleiding u achteraf on demand ter beschikking gesteld en kan u uitgesteld kijken (mét vormingsattest).

 

Wanneer u zich inschrijft voor een webinar on demand kan u deze onmiddellijk na inschrijving vinden in uw account.

U krijgt dus onmiddellijk toegang tot de opleiding en kan deze gedurende minstens drie maanden op eigen tempo (her)bekijken.

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Filteren op type opleiding

Enig resultaat

Werken met buitenlandse onderaannemers

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 MAART 2023

Werken met buitenlandse onderaannemers houdt meer gevaren in dan men dikwijls vermoedt. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Bart Adriaens de problematiek van sociale dumping, waarbij de klassieke thema’s van detacheringsfraude, niet-betaling van correcte lonen en schijnzelfstandigheid toegelicht zullen worden. Daarnaast wordt ook het fenomeen van de zogenaamde ‘verboden terbeschikkingstelling’ besproken.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Het stakingsrecht gewikt en gewogen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 MAART 2023

Wat zijn de rechten en plichten van stakers en vakbonden? Kunnen de werkgevers van hun kant zonder meer juridische procedures opstarten of uitzendarbeid inzetten om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen? Wat is de positie van de werkwillige werknemer? Mr. Dieter Dejonghe geeft tijdens deze webinar een grondige analyse van het stakingsrecht in België en een antwoord op bovenstaande vragen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 12 MEI 2023

Tijdens deze webinar zal mr. Sophie Maes vanuit haar jarenlange praktijkervaring de deelnemers een volledig overzicht geven van de vereisten voor zowel de tewerkstelling van buitenlandse werknemers als van buitenlandse zelfstandigen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Voordeelpakket
‘Welzijn op het werk’

345,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Welzijn op het werk’ krijgt u 4 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €345 (ipv €600). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

8,5 uren / 8 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Sociale inspectie: wat brengt 2023?

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Daan De Backer een praktijkgericht overzicht van de werkzaamheden van de diensten van de sociale inspectie op basis van zijn ervaringen in 2022 (inclusief de samenwerking met de gerechtelijke politie) en focust hij ook op de accenten die in 2023 zullen gelegd worden.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Re-integratie en ontslag van
langdurig/veelvuldig zieke werknemers

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets en mr. Eveline Ankaert gaan in op de (nieuwe) regels inzake re-integratie van langdurig en veelvuldig zieken. Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig of veelvuldig zieke werknemer?

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Update van het arbeidsreglement en van de template arbeidsovereenkomst in het licht van recente wetswijzigingen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Als gevolg van recente wetgeving, zoals onder andere de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, de Arbeidsdeal en het in het parlement aangenomen wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid, moet het arbeidsreglement worden geactualiseerd, maar tevens is het aan te raden de template arbeidsovereenkomst te reviewen. Tijdens deze webinar on demand geven mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw u daarom een overzicht van de actualisaties die best ten spoedigste worden verwerkt.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Telewerken over de grenzen heen:
de gevolgen inzake sociale zekerheid

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Dhr. Bruno De Pauw geeft een overzicht van de gevolgen van (al dan niet occasioneel) internationaal thuiswerken en het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Naast inzicht in het wettelijke kader krijgt u ook heel wat praktische tips en aandachtspunten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Een ernstig arbeidsongeval – De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert mr. Kenny Decruyenaere de verschillende stappen die een werkgever moet ondernemen na een arbeidsongeval. Naast een overzicht van de verplichtingen voor de onderneming, wordt tevens uiteengezet hoe de inspectie haar onderzoek voert en op welke manier de aansprakelijkheid van een werkgever in het gedrang kan komen naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA)

Bekijk opleiding

Beroep doen op externe dienstverleners :
6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar gaat mr. Dieter Dejonghe in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan de samenwerking met externe dienstverleners. Volgende topics worden uitvoerig besproken: schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, buitenlandse ondernemingen, bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie, de toepassing van de Welzijnswet.

1 uur / 1,5 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze webinar geeft mr. Ann Witters een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidsdeal:
de nieuwe maatregelen onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers en op 10 november 2022 (wet van 3 oktober 2022) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Enerzijds is het de bedoeling meer werkgelegenheid te creëren en anderzijds te voorzien in meer flexibiliteit voor zowel werknemers als werkgevers. Mr. Julie De Maere en mr. Ester Vets geven tijdens deze webinar een praktijkgerichte analyse van deze ingrijpende nieuwe wetgeving.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Contracteren over auteursrechten –
Een analyse na de wet van 19 juni 2022

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Pieter Callens de impact van deze nieuwe wet op de overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen en geeft hij tevens ook praktijkgerichte tips en voorbeelden van typeclausules voor de overdracht en licentie van auteursrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

In conflict met de RSZ

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Bart Adriaens en mr. Veerle Van Keirsbilck geven een analyse van de aanpak van de RSZ-inspectie op basis van hun uitgebreide praktijkervaringen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de controles op de formaliteiten die gepaard gaan met op maat uitgewerkte verloningen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Car policies: 15 aandachtspunten onder de loep

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Kato Aerts en mr. Philip De Roo nemen de belangrijkste aandachtspunten inzake car policies op een praktijkgerichte wijze onder de loep. Telkens zullen zij oplossingen suggereren om eventuele problemen ofwel te voorkomen, ofwel juridisch correct op te lossen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt…

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Liesbet Vandenplas en mr. Anneleen Van de Meulebroucke toelichting bij de voornaamste principes van deze wetgeving vanuit een multidisciplinaire benadering, zowel voor de publieke als de private sector. Zij bieden u een overzicht van de verplichtingen van uw organisatie en praktische tips, waarmee u in uw onderneming aan de slag kan.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de regelgeving als een Belgische werkgever zijn werknemers voor (dag)opdrachten uitstuurt naar het buitenland. Dit betreft opdrachten van een week of een maand, maar evenzeer het bezoek aan een internationaal congres of telewerk vanuit het buitenland. In al deze situaties moet rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen op het recht om in het buitenland te werken, de eventuele impact op het toepasselijke arbeidsrecht, de sociale zekerheidswetgeving en de fiscaliteit.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Individueel ontslag –
Overzicht van recente rechtspraak en de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

125,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Sabine Vanoverbeke een praktijkgerichte bespreking van de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

1,5 uur / 1 punt (OVB / IBJ / ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Isabel Plets een overzicht van de recentste ontwikkelingen (rechtspraak, standpunten GBA)  inzake privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Grensoverschrijdend gedrag:
what’s in a name?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreken mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders het feitelijk en wettelijk kader van grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt uiteraard ook ingegaan op de actiemogelijkheden en komt heel wat ongepubliceerde rechtspraak aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de zeer actuele problematiek van arbeidstijd en rusttijden. Hierbij komen uiteraard de vraagstukken rond wachtdienst en telewerk aan bod.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Concurrentie binnen de onderneming vermijden

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geven mr. Peter De Ryck, mr. Yves Lenders en mr. Kato Aerts een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien ten aanzien van werknemers, handelsvertegenwoordigers of bestuurders.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft mr. Jan Lein u een overzicht van het nieuw fiscaal regime dat van toepassing is op buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn na de programmawet van 27 december 2021. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Kato Aerts licht toe hoe  CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Ann Witters geeft een praktische handleiding voor de werkgever aan de hand van do’s and dont’s, geïllustreerd met rechtspraak. Uiteraard komen zowel het sollicitatieproces, de dagelijkse werkzaamheden als de problematiek van ontslag aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Aansprakelijkheden als werkgever:
een praktijkgerichte update

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders maken een analyse van de zogenaamde harde veiligheid en het psychosociaal welzijn. Op de dwarsdoorsnede van het sociaal recht, strafrecht, welzijnsrecht en burgerlijk aansprakelijkheidsrecht worden praktisch bruikbare tips gegeven over hoe goed omgaan met veiligheid niet alleen leidt tot minder risico’s, maar ook tot meer welzijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Managementovereenkomsten

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde lichten toe hoe men kan vermijden dat een managementovereenkomst wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst en welke impact de nieuwe B2B-wet heeft op bepaalde clausules zoals het vergoedingssysteem, confidentialiteit, concurrentie, aansprakelijkheid…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Binden en belonen van medewerkers

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Lein neemt vooreerst binden en belonen met (potentieel)zeggenschap onder de loep. Naast de klassieke technieken zoals bonussen en winstpremies wordt ook ingegaan op het verlenen van aandelen en aandelenopties. Maar wat zijn de sociaalrechtelijke en fiscale gevolgen hiervan? Hoe zit het dan met stemrecht? In het tweede deel gaat de aandacht naar de diverse mogelijkheden van creatief belonen zonder medezeggenschap.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Werken in een ander land:
welk arbeidsrecht is van toepassing?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Bij een tewerkstelling in en ander land stelt zich uiteraard de vraag welk arbeidsrecht van toepassing is en hoe die tewerkstelling sluitend in een contract kan geregeld worden. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Martijn Baert u een praktijkgericht overzicht van deze problematiek, met aandacht voor de meest recente rechtspraak in deze materie.

1 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van wat mogelijk is anno 2021 inzake de terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: rechten en plichten van werkgever, sollicitant en (ex-)werknemer

180,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Isabel Plets geeft een praktijkgericht overzicht van de problematiek van privacy en gegevensbescherming in een arbeidsrechtelijke context en dit bij alle stappen van de arbeidsovereenkomst.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Bekijk opleiding