Opleidingen

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Filteren op type opleiding

Filteren op Rechtsdomein

Filteren op Beroepsorganisatie

Enig resultaat

Consumentenrecht anno 2022

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2022

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stil gestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

CAO’s onderhandelen met de vakbonden

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 28 JANUARI 2022

Tijdens deze webinar lichten mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts toe hoe CAO-onderhandelingen gevoerd worden en hoe een geldige en bindende CAO uiteindelijk wordt opgesteld.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Bouwovertredingen anno 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 28 JANUARI 2022

Mr. Bart De Becker geeft een praktijkgericht overzicht van de huidige regelgeving rond bouwovertredingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de problematiek van de overdracht van een gebouw dat aangetast is door een bouwovertreding.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

120,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Lynn Pype de valkuilen en aandachtspunten bij het aangaan van een SaaS-contract. Naast de implementatie en beëindiging van deze contracten wordt ruim aandacht besteed aan de ondersteuning tijdens het gebruik ervan en de risico’s die SaaS toepassingen met zich meebrengen inzake privacy en gegevensbescherming.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De VZW als instrument anno 2022

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 3 FEBRUARI 2022

Tijdens deze webinar brengen mevr. Julie Lenaerts en mevr. Eveline Smet een aantal items onder de aandacht die in de praktijk extra aandacht behoeven en waaruit de eigenheid van het statuut van de VZW blijkt.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning. Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules.

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 4 FEBRUARI 2022

Prof. Jos Ruysseveldt bespreekt tijdens deze webinar de praktische toepassing van de maatschap als controlevehikel in het kader van successie- of vermogensplanning aan de hand van verschillende clausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – NKN – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022 – Programmawet van 27 december 2021 (Staatsblad van 31 december 2021)

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 4 FEBRUARI 2022

Op 1 januari 2022 is het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden in werking getreden. Mr. Jan Lein bespreekt de nieuwe principes en staat stil bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2022

Tijdens deze webinar belicht prof. Jos Ruysseveldt de voordelen van het gebruik van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning, praktijkgericht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Bestuurdersaansprakelijkheid: een analyse aan de hand van rechtspraak

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 10 FEBRUARI 2022

Prof. dr. Niels Appermont geeft een praktijkgerichte analyse van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 FEBRUARI 2022

Mr. Ann Witters analyseert vijf concrete probleemstellingen rond arbeidstijd en geeft concrete tips voor de praktijk.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding